Vivian hero

Vivian

Nadaná, ale špecificky vnímaná burlesque umelkyňa potrebovala zmeniť svoju úzku profiláciu na širokospektrálnu umelkyňu, ktorou je. Potrebovala poradiť, ako k tomuto kroku pristúpiť a ako definované kroky zrealizovať. Dnes nám pod svojou značkou prináša dôverné momenty do života.

Ako vytvoriť osobnú značku široko zameranej umelkyne a zmeniť pohľad trhu?

V príbehu umelkyne Vivian, vlastným menom Veronika Zelinka Macková, bolo dôležité zmeniť dlhoročnú úzku profiláciu burlesque tanečníčky na multi žánrovo zameranú umelkyňu. Veronika za nami prišla s obchodným cieľom vystúpiť z burlesque škatuľky a transformovať svoju osobnú značku na všestrannú umelkyňu, ktorou je.

„Na Slovensku žiadna takáto osobná značka neexistuje, preto ani ja neviem uchopiť viacero zameraní pod jednu moju tvár.“

Veronika Zelinka Macková

Odpoveďou je Biznis Marketingová Stratégia™

Pri tvorbe Biznis Marketingovej Stratégie™ pre osobnú značku Vivian sme začali analýzou súčasného stavu a prostredia Vivian ako značky. Súčasťou našej spolupráce bol aj hĺbkový rozhovor o jej vízií do budúcna, vďaka čomu sme zachytili dôležité východiská pre smerovanie stratégie.

V rámci analýzy makroprostredia sme sa pozreli na tému múzického umenia - z čoho vzniklo a aké disciplíny zahŕňa. Ide o hudbu, tanec a divadlo prezentované pred ľuďmi naživo. Identifikovali sme spoločné prvky disciplín, ktoré na prvý pohľad predstavujú odlišný zážitok pre diváka.

Analýza konkurencie v segmente múzických umení priniesla prehľad osobných značiek v segmente herectvo, burlesque, moderovanie a kabaret. Vďaka tejto analýze sme odhalili voľnú trhovú pozíciu, kde sa osobná značka Vivian bude pozicionovať. Taktiež sme zistili, že málo osobných značiek v segmente vedome buduje aj obchodnú stránku a prevádzkuje vlastnú platformu.

Všetky strategické východiská sme pretavili do stratégie, ktorá predstavuje Vivian ako Life performera a detailne spracováva jej portfólio. Jej životný postoj, dostal strategický rámec, ktorý sa pretavil do jej ďalšieho pôsobenia.

Signifikantná Stratégia Značky™ pracuje s tým, ako Vivian majstrovsky ovláda reč svojho tela a celý prejav. Dôverným vyjadrením emócií vtiahne diváka do sugestívneho zážitku, vďaka čomu pri svojich vystúpeniach vytvorí dôvernú atmosféru. Vivian povýšila dôvernosť na umenie a vďaka nemu prináša dôverné momenty do života ľudí.

Tak, ako to už pri stratégii býva, to, čo sme vyjadrili slovom, sme pretavili aj do vizuálnej podoby. A ako to vyzerá, keď osobná značka vďaka implementácii Biznis Marketingovej Stratégie™ a vizuálneho systému ožije?

Odpoveďou je Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™

Umením Vivian je vytváranie dôverných spojení. Tak, ako sa ona spája s publikom prostredníctvom svojich vystúpení, tak aj vizuály sú popretkávané stuhami s označením mnohých odvetví jej umenia. Tieto stuhy spájajú okraje vizuálov a vyzdvihujú Vivian ako hlavnú aktérku všetkých druhov umenia, ktorým sa venuje. Pomocou stuhy s označením sa dajú jednoducho a prehľadne odlišovať typy vizuálov podľa segmentov.

Spolu s logom Vivian vzniklo v totožnej typografii aj logo pre jej talkshow Povedz mi. Logá a všetky grafické prvky sú vytvorené tak, aby pomedzi typografiu mohol plynulo vyniknúť vizuál. Aj tu totiž aplikujeme princíp dôvernosti, a tak logá a texty citlivo umiestňujeme priamo na fotografiu. Vytvárame tak dôverné prepojenie vizuálu s textovými vyjadreniami.

Vivian fonty

Každému odvetviu, ktorému sa Vivian venuje, je prisúdená špecifická farba. Celá paleta farebnosti vychádza z farieb pokožky, čím je umocnené dôverné vnímanie značky. Farebnosti podlieha aj tvorba príspevkov na sociálne siete. Vizuály pre konkrétny segment sú vždy nositeľmi príslušnej farby. Podporí sa tak prehľadnosť v príspevkoch a orientácia v rôznorodosti odvetví. Príspevky sú taktiež nositeľom stuhy segmentového označenia. Sociálne siete sú tak popretkávané dôvernými spojeniami.

Komplexným nositeľom prvkov vizuálnej identity je web, vytvorený pre Vivian tak, aby komunikoval všetky potrebné informácie ohľadom jej umenia, a zároveň si zachoval jednoduchosť a prehľadnosť. Pre potreby sociálnych sietí a webu sme udali štýl pre fotografiu, aby každý vizuál vyžaroval dôvernosť a zároveň reprezentoval farebnú paletu.

Vivian vizuál taška

Hlavným cieľom vizuálnej identity pre Vivian bolo vyjadrenie dôvernosti pomocou sofistikovaných, no jednoduchých prvkov a princípov. Tieto princípy sú aplikovateľné naprieč všetkými prejavmi identity a adaptáciami na rôznorodé nosiče. Výsledkom je tak kompaktná identita, ktorá umožňuje množstvo obmien, ale stále si zachováva celistvosť.

Čo o nás povedali?

Spolupráca s Levosphere bola a je zážitkom profesionality, osobného prístupu a ľudskej trpezlivosti. Rozhodnutie ohľadom spolupráce s Levosphere by som nikdy nemenila.

Veronika Zelinka Macková

Potrebujete aj vy nájsť odpovede na vaše biznis otázky? Príklad Vivian a mnohých ďalších je ukážkou toho, že stratégia ponúka odpovede na rôzne biznis otázky. Ozvite sa nám a vypracujeme vám Biznis Marketingovú Stratégiu™, ktorá vám zodpovie tie vaše.