Rozprávajúci sa tím Levosphere

Biznis Marketingová Stratégia™je funkčný overený biznis model – ako si pripraviť cestu k výsledkom s hodnotou.

Každý biznis je osobitý a neopakovateľný, preto by mal vedieť vedome využiť všetky svoje predpoklady na dlhodobo udržateľné podnikanie s hodnotou, ktorú reprezentuje značka.

Do modelu Biznis Marketingová Stratégia™ už investovalo množstvo spokojných klientov:

Logo značky Besteron
Logo značky Loreal
Logo značky Poradca Podnikateľa
Logo značky Robel
Logo značky Superzoo

Ako môjmu biznisu
pomôže BMS™ ?

Jednoducho – ani dom sa nestavia od strechy.

Keďže v marketingu kolujú domnienky o tom, čo to je marketingová stratégia, radi tento pojem vysvetľujeme na porovnaní so stavbou domu. Ak chcete postaviť dom, ktorý vám do roka nespadne a naplní vaše očakávania a predstavy o vašom živote, potom si potrebujete dôkladne pripraviť projekt a „učesať“ svoje predstavy. V tejto fáze marketingovej stratégie zisťujeme vašu predstavu, talent spoločnosti, konkurenčnú výhodu a definujeme ju do otázky: Prečo? Následne aj do poslania a vízie.

Okrem toho si určite potrebujete overiť pozemok, okolie, susedov a plány výstavby. Rovnako sú dôležité podmienky a pravidlá v danej obci. To v marketingovej stratégii predstavuje analýza. Stavať začnete od základov – potiahnete múry a rozvody tak, aby všetko do seba zapadalo a hlavne spolu fungovalo. Táto časť v marketingovej stratégii pripadá na marketingové 4P (produkt, cena, distribúcia, komunikácia). Až potom sa pustíme do omietok, farieb a stavby strechy, ktorou je v našom ponímaní definovanie Signifikantnej Stratégie Značky™ .

CHCEM BIZNIS MARKETINGOVÚ STRATÉGIU™
Ilustračný dom, na ktorom sú vysvetlené základy marketingovej stratégie

Máme skúsenosti skutočného staviteľa

20+

rokov skúseností

120+

spokojných klientov

14 000+

hodín strávených pri klientskych stratégiách

76%

priemerný nárast obratu klientov

„Čo je pre môj biznis dôležitejšie – stratégia alebo kampaň?“

Marketingovou stratégiou všetko začína. Marketingová stratégia nie je kampaň. Nekončí vysokým rozpočtom či bombastickou kreatívnou komunikačnou myšlienkou. Je však nevyhnutným základom, na ktorom stojí úspech celého vášho podnikania a jeho identity.


Nutnosťou je, že rovnaké odpovede na tieto otázky pozná každý zamestnanec podľa svojej funkcie.

CHCEM BIZNIS MARKETINGOVÚ STRATÉGIU™

Je to váš originálny dokument, ktorý vám zodpovie:

1

Prečo tu ste

2

Kto ste

3

Kde sa nachádzate

4

Kam smerujete

5

Pre koho to robíte

6

Čo robíte a ako to robíte

Čím si spolu pri BMS™ prejdeme?

01. Holistický dotazník a hĺbkový rozhovor

Pripravíme pre vás holistický (komplexný) dotazník, v ktorom zisťujeme každú časť vášho biznisu z pohľadu marketingu a obchodu. Potrebujeme dokonale spoznať váš biznis, aby sme dokázali rozpoznať úroveň jeho jednotlivých častí. S ním tiež vaše motivácie, očakávania a talent spoločnosti. Ak je vo vašej spoločnosti viac kľúčových ľudí, potom každý vypĺňa dotazník za seba.


01

02

03

04

05

Ilustračný obrázok k procesnému kroku

Marketingová analýza

Veríme, že analýza je úplný základ pre nastavenie dobrej Biznis Marketingovej Stratégie™ a vedomého marketingového riadenia spoločnosti. Preto spoluprácu začíname hĺbkovým dotazníkom a hĺbkovým rozhovorom. Našou úlohou je spoznať váš pohľad na vec, porozumieť mu a pretvoriť ho spolu s vami na využiteľný marketing a obchodné plány. Ďalej analyzujeme, v akom prostredí podnikáte, ako sa správa a ako komunikuje vaša konkurencia a aká je vaša pozícia na trhu.

CHCEM BIZNIS MARKETINGOVÚ STRATÉGIU™
Ikona otáznika

Koľko mi bude trvať vyplnenie hĺbkového dotazníka?

Klienti uvádzajú, že im vyplnenie hĺbkového dotazníka trvalo 3 – 4 hodiny, zároveň si však počas tohto času často uvedomia veľa vecí týkajúcich sa biznisu, a to práve vďaka otázkam, ktoré si dovtedy nikdy nepoložili. Dotazník vypĺňajú okrem majiteľa aj ďalší kľúčoví ľudia vo firme, ktorí majú k smerovaniu firmy čo povedať.

Ikona otáznika

Koľko trvá hĺbkový rozhovor?

Hĺbkový rozhovor zvyčajne trvá 2 – 3 hodiny, počas ktorých hlbšie rozoberáme odpovede z hĺbkového dotazníka a kladieme ďalšie otázky, aby sme holisticky pochopili váš biznis a vaše zmýšľanie.

Ikona otáznika

Čo všetko analyzujete?

• trhové prostredie
• konkurenciu (aj zahraničnú)
• zákazníka/spotrebiteľa
• 4P - produkt, cena, distribúcia, komunikácia
• vnútorné prostredie vašej spoločnosti (ľudia, procesy, komunikácia, iné)
• vaše „Start with why?“
• značku
• insight cieľovej skupiny, predajného kanála a pod.
• iné - podľa potreby a diskusie s klientom

Ikona otáznika

Potrebujem analýzu, ak začínam s podnikaním?

Áno, na začiatku predovšetkým musíte vedieť, do akého prostredia vstupujete a ako sa v ňom správajú vaši potenciálni konkurenti, zákazníci, obchodní partneri a ďalší. Potrebujete si otestovať, či vaše podnikateľské nastavenie a zámer je správny, a zistiť, aký máte potenciál na trhu.

Ikona otáznika

Viem si objednať analýzu aj samostatne bez stratégie?

Áno, analýzu ponúkame aj samostatne ako produkt Biznis-marketingový audit. Jeho záverom sú odporúčania, ktoré by vaša firma mala zrealizovať. Silno však odporúčame zakúpiť si kompletnú Biznis Marketingovú Stratégiu™ pre komplexné uchopenie biznisu.

Biznis marketingový model

Vytvoríme pre vás funkčný biznis marketingový model na základe marketingových 4P (produkt, cena, distribúcia, komunikácia). Využívame prístup holistickej marketingovej koncepcie, v rámci ktorej je každá časť biznisu podstatná, pretože ovplyvňuje celok. Vieme ísť do takej hĺbky, ako je to potrebné. Nastavíme vám portfólio, definujeme cenovú stratégiu, navrhneme distribučné kanály a pripravíme komunikačný mix pre podporu celého 4P.


Výsledkom je vaša nová biznis marketingová realita.

CHCEM BIZNIS MARKETINGOVÚ STRATÉGIU™
Ikona otáznika

Čo definujete v rámci stratégie?

V marketingovej stratégii popíšeme vaše poslanie a víziu. Stanovíme krátkodobé a dlhodobé merateľné ciele firmy. Definujeme vašu konkurenčnú výhodu, určíme a popíšeme vašu cieľovú skupinu.

Ikona otáznika

Čo definujete v rámci 4P?

V rámci 4P navrhujeme zmeny vo vašom portfóliu. Prehodnocujeme a navrhujeme zmeny v cenách. Ukazujeme váš potenciál s novými možnosťami v odbytových kanáloch. Zameriavame sa aj na vhodnú komunikáciu a ďalšie kroky podľa dohody alebo výsledkov v marketingovej analýze.

Ikona otáznika

Ako dlho trvá príprava 4P?

Táto časť je zvyčajne vypracovaná do 3 týždňov od dokončenia marketingovej analýzy.

Ikona otáznika

Viem si objednať biznis model samostatne bez analýzy?

Nie, stratégia vychádza z výsledkov analýzy. Pokiaľ ju nemáme, je to varenie z vody bez toho, aby sme poznali fakty. Hoci si myslíte, že poznáte trh, svojho zákazníka a vašu firmu, naša skúsenosť hovorí o opaku. Majiteľ alebo zamestnanec zväčša nie je schopný sa objektívne a s nadhľadom pozrieť na svoju firmu či značku a vidieť súvislosti a potenciál nezainteresovaným a skúseným pohľadom marketéra. Ak to dokážete a viete si s tým poradiť, tak nás nepotrebujete.

Ikona otáznika

Čo vypracovanou stratégiou získam?

Budete sa vedieť správne a bez pochybností rozhodnúť. Začnete vedome riadiť svoj biznis a napredovať. Nenecháte sa ovplyvniť často rozporuplnými názormi vášho okolia. Poupratujete si v portfóliu, procesoch, úlohách i v nastaveniach. Taktiež si budete vedieť určiť priority a budete vedieť, čo máte komunikovať. Získate inšpiráciu na veľa rokov dopredu a nájdete nové cesty, ako zlepšiť svoj predaj.

Signifikantná Stratégia Značky™

“Značku nevymýšľame nanovo, značku vyskladáme z vás."


Biznis model je ratio, značka je emócia, ktorú biznis potrebuje, aby si k nej zákazník mohol vytvoriť vzťah. Je to nehmotný majetok firmy, ktorý, ak je vystavaný správne, dokáže zvýšiť hodnotu firmy. Zároveň dokáže byť pevným pilierom v časoch krízy a zabezpečiť stály dopyt aj v náročných transformačných obdobiach.

Pripravíme vám unikátnu značku tak, aby sa stala jedinečnou, zapamätateľnou a aby sa k nej zákazník vždy rád vracal.

CHCEM BIZNIS MARKETINGOVÚ STRATÉGIU™
Ikona otáznika

Z čoho pozostáva stratégia značky?

V rámci stratégie značky určujeme cieľovú skupinu a definujeme jej insight. Navrhneme príbeh značky – brand story, z ktorého vychádza brand architektúra značky. To znamená, že sa zameriame na vlastnosti, benefity a osobnosť značky, ale dôležitá je tiež jej esencia a DNA. Určíme jej positioning statement – čo chceme, aby si zákazník myslel o našej značke. Až potom navrhneme názov, claim, motto a Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™ pre značku.

Ikona otáznika

Ako dlho trvá vytvorenie stratégie značky?

Zvyčajne 4 týždne po odsúhlasení marketingovej stratégie.

Ikona otáznika

Dá sa stratégia značky objednať bez analýzy a biznis modelu?

Dá, ale potom je potrebné, aby sa v procese brandingu urobila krátka analýza trhu a konkurencie. Nemôžeme predsa pre značku navrhnúť niečo bez toho, aby sme vedeli, čo komunikujú konkurenti.

Ikona otáznika

Navrhujete logá a vymýšľate aj názov značky?

Áno, ponúkame aj Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™ a Naming, ale je to jeho úplne posledná časť. Iba taká čerešnička na torte. Návrh názvu a loga musí vychádzať zo základov značky, akými sú jej vlastnosti, hodnoty, benefity, DNA, osobnosť značky a brand story. Ani odhryznuté jablko by dnes nebolo jednou z najdrahších značiek sveta, keby nemala isté hodnoty, vlastnosti a nevytvárala by si vzťah so svojimi zákazníkmi. Dnes je o to silnejšia, že ľuďom ponúka silný príbeh a emóciu. Názov a logo treba niečím dôležitým napĺňať, až potom sa vaša značka stane naozajstnou a silnou.

Ikona otáznika

Ako budem používať architektúru značky?

Brand story a brand architektúra značky tvoria základ komunikácie smerom k zákazníkovi. Určujú základné pravidlá a vyjadrenia, ako a čo by mala vaša značka komunikovať. Dôležité je, aby komunikovala všade rovnako a aby bola konzistentná. Ako inak by sme všetci vedeli, že najbezpečnejšie auto je Volvo, keby nám raz rozprávala o bezpečnosti, potom o komforte a inokedy zasa o kvalitných súčiastkach?

Úspechom je správne zaradenie


Biznis Marketingová Stratégia™ je funkčný biznis model, ktorý vieme aplikovať na akýkoľvek typ biznisu.

B2B BMS

Chcete biznis vyskladať tak, aby oslovoval B2B klientov a vaše produkty nebudovali cudziu značku, ale vašu? S tým vám pomôže BMS™.

e-BMS

Ste najrýchlejší, najlacnejší a máte skvelý zákaznícky servis? To tvrdí každý e-shop. Odlíšte sa na trhu a začnite značku riadiť vedome.

Retail

Kladiete si otázku, ako byť úspešný v predajnom kanáli? Vypracujeme vám stratégiu, ktorej cieľom je zvýšenie dopytu a predaja v distribučnom kanáli (predajca, veľkoobchod, obchod, HoReCa).

Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako sa presadiť v silnom technologickom segmente?

Odbornosť Levosphere je vysoká, podklady neboli „len“ vypracované, ale skutočne išli do hĺbky a riešili to, čo sme ako firma potrebovali. Bola správne zachytená naša potreba.  Podklady nám neboli len sucho poslané, ale aj vysvetlené, v prípade otázok nám bola hneď daná odpoveď. Vaše služby by sme jednoznačne odporučili a budeme odporúčať ďalej. To, aké dôležité je budovanie značky, sme pochopili vďaka Levosphere. Je to presne to, čo naša spoločnosť potrebuje, aby sa stala viditeľnou, inou a rozlíšiteľnou. Okrem marketingovej stratégie šitej na mieru, pociťujeme vo vnútri spoločnosti aj nový vietor, nový pohľad, nový smer cesty. Levosphere sa podarilo vydolovať z nás to najlepšie a zhmotniť to do našej novej identity. Ľahkosť v komunikácii, počúvanie skutočných potrieb klienta, vypracovanie skutočne hĺbkovej stratégie prináša obrovskú pridanú hodnotu. Veľmi oceňujeme profesionalitu, hĺbku riešení a zákaznícky prístup.

Ing. Peter Macek, PhD. CEO, Ing. Ján Rofár, PhD. CTO
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako odlíšiť hravú detskú značku?

Pre spoluprácu s Levosphere sme sa rozhodli na základe kladných referencií a zároveň našej potreby posunúť firmu o krok vpred. Potrebovali sme zosúladiť naše vízie, plány, predstavy zákazníka a dopytu na trhu. Všetko to profesionálne prepojiť, aby celé naše fungovanie a smerovanie dávalo zmysel nielen nám, ale aj našim zákazníkom. Levosphere, ako skvelé marketérky, sa dostali do našich hláv a dokázali nám vypracovať Biznis Marketingovú Stratégiu, s ktorou sme sa ihneď stotožnili. Jej zrozumiteľnosť, jednoduchosť a maximálna použiteľnosť v praxi sú ďaleko za našimi predstavami. Veríme, že práve Biznis Marketingová Stratégia a nový vizuálny systém prinesie nášmu podnikaniu úplne nové možnosti. Na Levosphere oceňujeme tú najvyššiu marketingovú odbornosť, s akou sme sa doteraz stretli, rovnako aj milú, príjemnú a priamočiaru komunikáciu. Rozhodne odporúčame všetkým firmám/spoločnostiam nielen na začiatku ich cesty.

Richard a Gabika Berdisoví, majitelia ActiveKids
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako budovať firmu s reálnym impaktom na spoločnosť?

Tím Levosphere nám otvoril oči a ukázal cestu, ako budovať silnú značku. Už po prvých mesiacoch začíname vidieť výsledky.

Miroslav Kráľ CEO
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Zmení launch nového produktu positioning firmy?

Spolupráca s Levosphere pre nás znamenala novú kapitolu a skúsenosť aj v zmysle kreovania dlhodobého partnerstva. Silnou stránkou tímu je vynikajúca schopnosť načúvať klientovi, jeho skúsenostiam, potrebám a predstavám, resp. dlhodobému smerovaniu. Čo oceňujem je snaha Levosphere preniknúť hlbšie do daného trhového segmentu a všetky načerpané informácie stmeliť do pevného východiska pre tvorbu novej stratégie. Ich komplexný pohľad a zároveň nefixovanie sa na jediné trhové odvetvie im dáva veľkú mieru slobody v hľadaní nových perspektív. Navyše sme si sadli aj po ľudskej stránke, čo v mnohom uľahčuje našu spoluprácu.

Lucia Tarnóczy CEO
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako vyhrať ako univerzita v mysliach mladých?

Levosphere môžeme dať len tie najlepšie referencie. Tím je vysoko profesionálny a kvalifikovaný s výborným osobným prístupom. Pri práci používajú najnovšie metódy a poznatky spojené s praxou.  Projekt bol vypracovaný profesionálne a veľmi podrobne, bolo použitých veľa zrozumiteľných grafov, ku ktorým sa stále vraciame. Z komunikácie bola zrejmá vysoká odbornosť a pripravenosť, vždy zodpovedať na všetky otázky. Zo strany Levosphere sme cítili veľkú snahu spracovať analýzu s čo najpresnejšími údajmi a navrhnúť riešenia ušité na mieru, ktoré by mali viesť k úspechu. Prezentovanie výsledkov analýzy, ako aj návrhov, bolo na vysokej úrovni. Svojej úlohy sa Levosphere zmocnil bravúrne s vysokým nasadením. Sme veľmi radi, že sme Levosphere oslovili a odporúčame služby Levosphere.

Ing. Katarína Taranová, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako pretaviť nápad do regálov obchodov?

Levosphere sme oslovili na tvorbu Biznis Marketingovej Stratégie pre našu začínajúcu značku Conversiana. Mali sme v hlavách nápad, ale potrebovali sme mu dať jasné smerovanie. Zároveň sme riešili problém, ako skĺbiť to, že chceme cieliť na ľudí so syndrómom dráždivého čreva a aj na ľudí, ktorí žijú aktívnym životným štýlom a urobiť to tak, aby to nebolo pre nikoho z nich mätúce. S celou spoluprácou sme boli veľmi spokojní. Dievčatá nám ukázali, čo sa deje v našom segmente a akú pozíciu na trhu vieme obsadiť s našou značkou. Pripravili nám stratégiu, ktorá je jedinečná len pre našu značku. Upravili nám naše portfólio produktov, v ktorom sme sa pred tým nevedeli zorientovať a nastavili cenotvorobu tak, aby sme vedeli koľko máme predávať a za koľko, aby sme sa dostali tam, kam chceme. Čaká nás síce dlhá cesta, ale vďaka stratégii vieme, kam kráčame a ako máme kráčať. Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí.

Ing. Martin Puci, zakladateľ značky Conversiana
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako nájsť svoju cestu v náročnom fashion biznise?

Cítili sme, že stagnujeme, nemali sme chuť do práce, nevedeli sme čo je správne robiť a čo nie. Kto vlastne sme a kam smerujeme. Báli sme sa že opäť zlyháme. Uvedomili sme si, že chceme rásť a zmysluplne pracovať na sebe, na značke a na tom čo milujeme. Vy ste nás vašim mentoringom a stratégiou naučili dôverovať vlastním vedomostiam a tomu, čo robíme. Vďaka vám sme pochopili, kto sme a kam smerujeme. Aké kroky máme podniknúť, aby sme boli úspešne a zdravo fungujúca firma. Vďaka vám sme si stanovili jasnú víziu toho, čo chceme dosiahnuť a ako by sme to asi mali dosiahnuť. Posunuli ste nás v zmýšľaní o tvorbe a celkovom prístupe k podnikaniu. Stratégia od vás je taký základný kameň, na ktorom sa dá ďalej úspešne stavať. Stratégia obsahuje množstvo rád, nápadov a typov. Spravili sme pozitívny reštart v našej firme a mysliach, ktorý nás nezdeprimoval ale nakopol :) Ďakujeme.

Karolína a Michal Jankivovci, zakladatelia značky Jankiv
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako naštartovať nový biznis v službách?

Dlho som tápala. Skúšala som zamestnancov, manažérov, marketingové spoločnosti. Vždy to bolo také rozhádzané a nebola som spokojná. Ale pomocou Biznis Marketingovej Stratégie™ mi to v Levosphere® veľmi pekne upratali. Vďaka tomu som na úplne inej úrovni, čo sa týka marketingu. Stratégia mi pomohla v ďalšom rozvoji môjho biznisu, prepojili ma aj na dizajnéra, ktorý mi pomohol s vizuálnou identitou. Všetko, čo stratégia obsahuje pretavili do nádhernej komunikácie, webu, materiálov a všetkého, čo pre svoj biznis potrebujem. Určite ich odporúčam a bola to najlepšia investícia, akú som urobila vo svojej kariére.

Mudr. Merita Mazreku, zakladateľka Mazreku Medical
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako sa presadiť v silnom technologickom segmente?

Odbornosť Levosphere je vysoká, podklady neboli „len“ vypracované, ale skutočne išli do hĺbky a riešili to, čo sme ako firma potrebovali. Bola správne zachytená naša potreba.  Podklady nám neboli len sucho poslané, ale aj vysvetlené, v prípade otázok nám bola hneď daná odpoveď. Vaše služby by sme jednoznačne odporučili a budeme odporúčať ďalej. To, aké dôležité je budovanie značky, sme pochopili vďaka Levosphere. Je to presne to, čo naša spoločnosť potrebuje, aby sa stala viditeľnou, inou a rozlíšiteľnou. Okrem marketingovej stratégie šitej na mieru, pociťujeme vo vnútri spoločnosti aj nový vietor, nový pohľad, nový smer cesty. Levosphere sa podarilo vydolovať z nás to najlepšie a zhmotniť to do našej novej identity. Ľahkosť v komunikácii, počúvanie skutočných potrieb klienta, vypracovanie skutočne hĺbkovej stratégie prináša obrovskú pridanú hodnotu. Veľmi oceňujeme profesionalitu, hĺbku riešení a zákaznícky prístup.

Ing. Peter Macek, PhD. CEO, Ing. Ján Rofár, PhD. CTO
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako odlíšiť hravú detskú značku?

Pre spoluprácu s Levosphere sme sa rozhodli na základe kladných referencií a zároveň našej potreby posunúť firmu o krok vpred. Potrebovali sme zosúladiť naše vízie, plány, predstavy zákazníka a dopytu na trhu. Všetko to profesionálne prepojiť, aby celé naše fungovanie a smerovanie dávalo zmysel nielen nám, ale aj našim zákazníkom. Levosphere, ako skvelé marketérky, sa dostali do našich hláv a dokázali nám vypracovať Biznis Marketingovú Stratégiu, s ktorou sme sa ihneď stotožnili. Jej zrozumiteľnosť, jednoduchosť a maximálna použiteľnosť v praxi sú ďaleko za našimi predstavami. Veríme, že práve Biznis Marketingová Stratégia a nový vizuálny systém prinesie nášmu podnikaniu úplne nové možnosti. Na Levosphere oceňujeme tú najvyššiu marketingovú odbornosť, s akou sme sa doteraz stretli, rovnako aj milú, príjemnú a priamočiaru komunikáciu. Rozhodne odporúčame všetkým firmám/spoločnostiam nielen na začiatku ich cesty.

Richard a Gabika Berdisoví, majitelia ActiveKids

Vieme pomôcť aj s týmito otázkami:

Dekoračná ikona

Signifikantná Stratégia Značky™

Ako sa odlíšiť od konkurencie a získať lojalitu mojich zákazníkov?

ZISTI VIAC
Dekoračná ikona

Brand Workshop

Chcem naladiť svoj tím na spoločné myslenie, aby cítili značku rovnako. Ako na to?

ZISTI VIAC
Dekoračná ikona

Konzultácie a mentoring

Dokáže mi niekto kvalitne a pravidelne radiť, ako robiť môjmu biznisu dobrý marketing?

ZISTI VIAC
Dekoračná ikona

Naming

Viem, čo chcem predávať, ale ako tomu zvoliť dobrý a predajný názov?

ZISTI VIAC