Besteron náhlad

Besteron

Spoločnosť Besteron je platobná inštitúcia, ktorá poskytuje služby platobnej brány, alebo platby na účet a produkty platobných terminálov. Na trhu pôsobí od roku 2014 a svoje zameranie si definovala jasne, ponúkať podnikateľom pohodové platobné riešenia s osobným prístupom ku každému klientovi. Aktuálne pôsobí na 3 európskych trhoch, má viac ako 2500 klientov a spracováva 10-tky miliónov transakcií.

Budovať firmu s reálnym dopadom na spoločnosť?

Spoločnosť prechádzala viacerými majetkovými akvizíciami a po spojení so spoločnosťou Tapeon sa zamerala aj na offline platby. Výrazný záber na technológie, bezpečnosť a ochranu pre obe strany účastné pri platobných transakciách, zvádzali vedenie spoločnosti ku produktovej koncepcii. Uvedomujúc si svoj potenciál, ako aj ambície uchádzať sa o významné miesto na trhu v CEE regióne, však ukázalo priestor na vytvorenie novej stratégie a definovanie novej spoločnej vízie.

Besteron produkt

„Potrebujeme na seba pozrieť zvonku. Definovať si kto sme, čo sme, čo nás odlíši od konkurencie, ako komunikovať s našimi zákazníkmi, ako definovať stratégiu.“

Miroslav Král, CEO

Odpoveďou je business marketingová stratégia

Pre Besteron sme vypracovali kompletnú Business Marketingovú StratégiuTM, ktorá sa zhmotnila nielen v novej značke, ale aj spoločnej vízii spoločnosti. Spoluprácu sme začali hĺbkovým rozhovorom so všetkými kľúčovými členmi manažmentu, ktorý ukázal rozpor v názoroch na komunikačné odkazy značky, ktoré vychádzali z diverznej prioritizácie jej rozmanitých hodnôt. Analýzou konkurenčného prostredia sme definovali priestor pre posun nielen pri budovaní značky či vo vyskladaní portfólia, ale taktiež pri definovaní poslania a misie značky, ktoré spojili významné produktové rácio s potrebami podnikateľského sveta.

Besteron produkt

„Často nachádzame odpovede na riešenia priamo v diskusii s klientom. Naša úloha je ich potom správne strategicky uchopiť.“

Mirka, senior stratég

Kľúčovým východiskom bolo pochopiť, ako nastavenie pohodlného procesu výmeny peňazí ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Analýzou konkurenčného prostredia, ako aj trendov pre daný segment sme našli spôsob, ako definovať konkurenčnú výhodu pre Besteron a dostatočne sa v konkurenčnom prostredí odlíšiť. A to nielen na úrovni značky, ale aj na úrovni všetkých 4 marketingových P. Významným prvkom v nastavení stratégie sa stal aj špecifický slovník, ktorý si táto značka prisvojila a vytvorila z neho svoj špecifický brand kód. Nebuďte teda prekvapení, ak sa ako nový trend v podnikaní ukáže „BESTarostný business life“!

Čo o nás povedali

„Tím Levosphere nám otvoril oči a ukázal cestu, ako budovať silnú značku. Už po prvých mesiacoch začíname vidieť výsledky.“

Miroslav Král, CEO