Marketingový brandworkshop Levosphere

Brand Workshop

„Naladiť celý tím na spoločné myslenie, aby cítili značku rovnako. Ako na to?“

Odpoveďou je aj Brand Workshop. V tíme je vítaná rôznorodosť, ale v rámci tvorby značky je potrebný súzvuk všetkých členov tímu. Značka je vždy jedna „osobnosť“ a v marketingu musí zostať konzistentná. Vďaka nášmu Brand Workshopu nájdete jedinečnosť značky, definujete jej smerovanie a naladíte sa v tíme na rovnaké myslenie.

Vybudujeme tvorivý a spolupracujúci priestor

Pomôžeme vám interaktívnou formou dostať sa k vzájomnému porozumeniu značky v tíme. Cieľom Brand Workshopu je, aby sa našla tá najúspešnejšia možná cesta na prípravu Signifikantnej Stratégie Značky™ . Viditeľnej, odlíšiteľnej a s definovanou pridanou hodnotou vo svojom positioningu.

CHCEM BRAND WORKSHOP

01

ANALÝZA

Základná fáza budovania značky popisuje trendy makroprostredia, analýzu trhu, konkurencie a vašej aktuálnej situácie. Klient si dopredu vypĺňa dotazník, ktorý nám slúži na zozbieranie kľúčových informácií a rozpoznanie diskrepancií.

02

CIEĽOVÉ PUBLIKUM

Značka by mala mať na trhu svoje postavenie, teda positioning, ktorý musí cielene budovať v hlavách svojej cieľovej skupiny. Tú si spolu definujeme podľa možností a príležitostí konkrétnej značky.

03

POSLANIE A UNIKÁTNOSŤ ZNAČKY

Celý workshop prebieha formou interaktívnych zadaní, vďaka ktorým definujeme poslanie značky ako základ jej esencie. Nájdeme jedinečné kľúčové slová, ktoré poskladajú unikátny komunikačný rámec značky. To vám pomôže nadobudnúť nový pohľad na situáciu a uvedomíte si dôležité detaily.

04

POSITIONING

Kreatívnou formou nájdeme positioning značky. Na konci dostanete súbor usmernení pre ďalšiu prácu so značkou. Získate základ pre stratégiu, ktorú môžete ďalej rozvíjať.