Divas drinky zblízka

NARA

Spoločnosť NARA bola založená v roku 2006, kedy začínala ako kuchynské štúdio. Prirodzeným vývojom sa postupne dostala k zariaďovaniu kompletných domových a bytových priestorov, luxusným talianskym nábytkom.

Ako zmeniť cieľovú skupinu, aby ste značku posunuli vpred?

Klienti spoločnosti NARA sa rokmi pôsobenia značky na trhu zmenili a klientelu posledné roky tvorí najmä bonitnejšia skupina zákazníkov. Tento prirodzený vývoj, sa však neodrazil v komunikácii a prezentácii spoločnosti. Majiteľka Ivona Caponi cítila, že zmena je nevyhnutná a chcela, aby značka reflektovala na potreby novej skupiny klientov, ale zároveň nevyhnutne neignorovala potreby ostatných.

“Nechceme sa oddialiť od toho, čo je teraz, ale potrebujeme to uchopiť inak. Chceme to vylepšiť po každej stránke a posunúť sa.”

Ivona Caponi, zakladateľka značky NARA

Odpoveďou je Biznis Marketingová Stratégia™

Pri tvorbe Biznis Marketingovej Stratégie™ pre NARA sme začali rozsiahlou analýzou interného a externého prostredia značky, počínajúc hĺbkovou diskusiou s klientom, kde sme sa prvýkrát stretli s kľúčovou informáciou o zásadnej zmene v klientele značky. Následne sme analyzovali makroprostredie a viedli rozhovory s klientmi a architektmi, vďaka čomu sme odhalili túžbu po personalizácii a luxuse v domácnostiach, a to najmä u bonitných klientov, ktorí tým chceli preniesť kúsok vlastnej osobnosti do svojho domova.

Analytickú fázu sme uzavreli konkurenčnou analýzou, v rámci ktorej sme analyzovali 10 konkurentov z domáceho aj zahraničného prostredia na úrovni produktu, ceny, distribúcie a komunikácie. Tento proces nám umožnil vypracovať pozičnú mapu a identifikovať novú trhovú pozíciu pre NARA ako značky, ktorá spája svoje majstrovstvo tvoriť interiéry a osobnosť klienta tak, aby napĺňala predstavy o ich domove.

Všetky získané informácie a zistenia sme integrovali do biznis rámca a následne stratégie, ktorá hovorí o ceste inšpirovanej Talianskom. Ceste, vďaka ktorej vznikajú vysnívané domovy už desaťročia.

Ultimátne, NARA sprevádza svojich klientov a dopraje im pohodlie pri kreovaní domova. Podčiarkuje osobnosť majiteľa a zhmotňuje jeho sebavyjadrenie, čím vnáša do interiéru trvalú hodnotu.

Po vytvorení biznis stratégie a stratégie značky, sme my aj majiteľka cítili potrebu dostať slovnú identitu do obrazu a posunúť NARA na novú vizuálnu úroveň.

NARA pečať

Odpoveďou je Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™

Pretavenie stratégie do vizuálneho systému prebehlo prostredníctvom analýzy kľúčových slov zo stratégie. Vnímanie interiéru, ako odtlačku majiteľa je odzrkadlené vo fosíliách, ktoré sú prirodzeným odtlačkom živého organizmu do materiálu. Symetria vyskytujúca sa v prírode ako slimačia ulita či vo vede v podobe zlatého rezu, sa stala základným konštrukčným prvkom, pre geometrické útvary použité v logu.

Zo stratégie, sme tak prirodzene vyabstrahovali sériu symbolov, ktoré tvoria základný pilier loga i celej značky. Tieto symboly sú pomyselne preklopené do nápisu NARA. Horizontálne predelenie loga je princípom pre prácu s vizuálmi, kde na prelome fotografie a bieleho priestoru logo netradične ukladáme.

NARA piktogramy

Symboly sa stali prevtelením interiéru ako odtlačku. Na tejto myšlienke sme vystavali celé portfólio značky NARA – každá kategória je nositeľom konkrétneho grafického prvku. Prvky sú následne symetricky znásobené do podoby patternu. Nositeľom symboliky je aj symbol pre Taliansku noblesu™. Z geometrických princípov značky následne vychádza systém pre všetky ostatné grafické prvky a piktogramy.

NARA patterny

Pre značku, bola okrem čiernej a bielej zvolená aj doplnková, pre tento segment netypická farba, oranžová. Touto farbou sviežich pomarančov vnášame do značky esenciu Talianska.

Séria symbolov, princípy geometrie a tvarová jednoznačnosť sprevádzajú značku vo všetkých jej adaptáciách. Pre spoločnosť NARA sme totiž okrem vizuálnej identity vytvorili aj jej adaptácie v podobe webu, sociálnych sietí, showroomu či polepu auta. NARA je tak ukážkou toho, ako môže značka naprieč rôznymi nosičmi pôsobiť celistvo.

Čo o nás povedali?

Spolupráca s Levosphere prebiehala od začiatku nadštandardne. Pochopili moje zadanie zmeniť smerovanie firmy a nastaviť tak, aby vyhovovalo požiadavkám dnešnej doby. Biznis Marketingová Stratégia a následne nová Vizuálna Identita posunuli firmu na ďalší level. Trafili do čierneho a presne odhadli čo firma potrebuje a kam by sa mala posúvať. Spoluprácu s Levosphere vrelo odporúčam!“

Ivona Caponi, zakladateľka značky NARA

Potrebujete aj vy nájsť odpovede na vaše biznis otázky? Príklad NARA a mnohých ďalších je ukážkou toho, že stratégia ponúka odpovede na rôzne biznis otázky. Ozvite sa nám a vypracujeme vám Biznis Marketingovú Stratégiu™, ktorá vám zodpovie tie vaše.