Elementex hero

Elementex

Napriek tomu, že sa zakladateľovi značky Elementex v podnikaní darí, uvedomil si, že profesionalizácia marketingu mu vie pomôcť odlíšiť a presadiť sa. Chýbali mu presvedčivé argumenty pre B2B segment, ktoré by jeho značku odlíšili od konkurencie. Potreboval zatraktívniť tému geomateriálov a nasmerovať svoj biznis. Dnes značka prináša staviteľom dlhodobý pocit stavebnej eufórie.

Ako sme pozdvihli B2B značku stavebných materiálov?

Viete, čo sú to geomateriály? Ak sa pohybujete v stavebnom priemysle, tak určite tušíte. My sme si museli veľa doštudovať a veľa sa pýtať. Hlavným cieľom marketingovej stratégie značky Elementex bolo zatraktívniť tému geomateriálov. A to ako u domácich staviteľov, tak aj u profesionálov a prehľadne vystavať obchodné argumenty podporené atraktívnou komunikáciou.

Odpoveďou je Biznis Marketingová Stratégia™

Pri tvorbe Biznis Marketingovej Stratégie™ bolo nevyhnutné porozumieť geomateriálom a ako ľuďom pri stavbe pomáhajú. Nám pomohol porozumieť zakladateľ spoločnosti Elementex počas hĺbkového rozhovoru, vďaka čomu sme zachytili dôležité východiská pre smerovanie Biznis Marketingovej Stratégie™. Najdôležitejším z nich, že či už staviate dom ako súkromná osoba alebo nákupné centrum ako stavebná firma, geomateriály by sa mali objaviť vo vašej mysli ako prvé.

Následne sme analyzovali súčasný stav na trhu, pozreli sme sa nielen na vývoj segmentu, ale aj na emócie, ktoré ľudia prežívajú pri samotnej stavbe, ale aj po nej, prečo chcú stavať, čo vidia za svojim dielom a akým rozhodovacím procesom prechádzajú. Po analýze konkurencie sme zhodnotili, že segment je plný technických parametrov a jediný spôsob, kde sa značky pokúšali odlíšiť, bola cena. Odhalili sme tak voľnú trhovú pozíciu, kde sa značka Elementex bude pozicionovať.

Strategické východiská sme pretavili do stratégie, ktorá hovorí, že geomateriály majú silu skrotiť živly a priniesť dlhodobý pocit stavebnej eufórie po dokončení stavby. Elementex totiž rozumie rôznorodým potrebám staviteľov a odpovedá na náročné požiadavky domácich aj profi staviteľov.

Súčasťou stratégie bol naming, kedy sme značku Simtrade rebrandovali na Elementex. A keďže značka nemala zadefinovanú vizuálnu identitu, jej zakladateľ ju chcel zároveň „obliecť do nového šatu“. Rozhodol sa preto s nami pokračovať pri tvorbe Vizuálneho Systémus Kľúčovým Vizuálom™. A ako sme vizuálne odlíšili značku Elementex od zvyšku trhu?

Odpoveďou je Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™

Bola to mriežka, ktorá sa stala základom ideovej cesty identity. Jednoduchý a priamy princíp geomateriálov je v súlade so stratégiou, ktorá náročnú a málo známu tému podáva jednoduchým a priamočiarym spôsobom. Pozorovanie mriežky, symetrie a presnosti v štruktúre, delení a kladení geotextílie napomáha k jasnejšiemu vnímaniu segmentu. Vizualita tak dopĺňa a vysvetľuje podstatu segmentu, pričom každý vizuál je v súlade s portfóliom značky.

Elementex loga

Farebná paleta vychádza z dizajnérskeho poňatia materiálov. Na tieto materiály sa nazerá z hľadiska adaptácie pre tému – vzhľadom na tematiku stavby a hĺbenia do zeme sú všetky farby vo farebnom spektre posunuté smerom k zemitým, tlmenejším odtieňom. K základnej palete sa následne pridala akcentná farba. Abstrakcia hrdzavej farby do živelnej farby ohňa dodáva vizuálnej identite emóciu – je reprezentáciou dlhodobého výbuchu eufórie, ktorý človek pri úspešnej stavbe pociťuje.

Modifikáciou a odvodzovaním zo základného útvaru mriežky vznikla typografia pre logo aj pre identitu. Geometria a presnosť typografie v logu aj v textoch automaticky napovedajú, že ide o technický segment vyznačujúci sa presnosťou.

Elementex Instagram

Fotografie použité vo vizuálnej identite zachytávajú momenty stavebnej eufórie. Postavy na fotkách prejavujú emóciu, čím sa vizuály stávajú okamžite rozpoznateľnými. Ide o storytellingové fotografie - pozornosť spočíva na príbehu. Fotky majú za cieľ vyvolať ašpiratívne pocity u cieľovej skupiny a vzbudiť záujem o značku. Inšpirácia pre teplú tonalitu fotiek, ktorá vychádza z akcentnej farby identity a kontrastuje so zvyšnými chladnými farbami, vyplynula z rámca identity.

Tvorbe vizuálnej identity predchádzal rozsiahly rešerš témy geomateriálov. Výsledkom rešeršu je fascinácia užitočnosťou daných materiálov, ktoré oddeľujú podložie, čím zabezpečujú stabilitu a trvácnosť stavby. Členením vrstiev do grafickej podoby sme vytvorili geometrický pattern, ktorý je pomyselnou sondou do pôdy a vyjadruje členenie vrstiev. Vznikol tak jedinečný podpis značky, ktorý je univerzálny a modifikovateľný – z písmena E vieme vytvárať na základe pravidelného ukladania do mriežky nekonečné množstvo variácií.

Elementex adaptácie

Kombináciou množstva brand kódov vzniká celistvá komunikácia značky vo všetkých adaptáciách. Každý vizuál či tlačovina, sú tak pretavením myšlienky presnosti a geometrie, práce s materiálmi a najmä stavebnej eufórie.

Čo o nás povedali?

So spoločnosťou Levosphere sme mali spoluprácu na vysokej úrovni. Otvorili mi oči a pomohli objaviť nové možnosti v mojom podnikaní. Riešenia na biznisové otázky, ktoré sme spolu riešili by mi nenapadli a som rád, že som ich oslovil s požiadavkou o spoluprácu. Vrelo odporúčam.

Ing. Ľubomír Siman, zakladateľ značky Elementex

Potrebujete aj vy nájsť odpovede na vaše biznis otázky? Príklad Elementex a mnohých ďalších je ukážkou toho, že stratégia ponúka odpovede na rôzne biznis otázky. Ozvite sa nám a vypracujeme vám Biznis Marketingovú Stratégiu™, ktorá vám zodpovie tie vaše.