Divas drinky zblízka

101 Drogéria

101 Drogéria je na slovenskom trhu symbolom tradície. Za 30 rokov jej existencie vybudovali manželia Krajčíkovci spoločnosť, do ktorej portfólia dnes patrí 244 predajní po celom Slovensku. Rodinnú štafetu vo vedení prebral Matej Krajčík, ktorý započal omladenie značky so zachovaním rodinnej tradície. S naplnením tohto cieľa sa obrátil na nás.

Čo má z našej značky vyžarovať?

Kľúčová otázka, ktorá odznela už na prvom stretnutí. S Matejom Krajčíkom a jeho tímom sme realizovali viacero hĺbkových rozhovorov s cieľom naladiť sa na potreby klienta, spoznať jeho biznisové zmýšľanie a odhaliť talent spoločnosti.

Zistili sme, že silnou túžbou klienta je byť najlepší v niečom vlastnom, nájsť si svoj priestor na trhu a v tejto strategicky vytýčenej oblasti udávať trendy. Zároveň tu bola potreba zadefinovať si emóciu, ktorá by zo značky mala vyžarovať, aby ju bolo možné preniesť na zamestnancov do prevádzok a následne na zákazníkov.

Toto zistenie sme si preložili do marketingového jazyka ako potrebu po zadefinovaní pozicioningu značky, jej strategického smerovania a biznisového nastavenia všetkých 5P vrátane employer brandingu.

101 Drogerie kreatívne vizuály

Odpoveďou je Biznis Marketingová Stratégia™

Čo je náš biznis talent?

"Nie sme druhá DM".
Tak znelo zadanie a pre nás jasný východiskový bod, pre Biznis Marketingovú Stratégiu™ .

Pri hľadaní talentu a možností odlíšenia 101 Drogerie na trhu sme sa opreli o dáta. Vypracovali sme hĺbkovú marketingovú analýzu vonkajšieho makroprostredia, zmapovali sme trendy, vypracovali podrobnú analýzu konkurenčného prostredia cez všetky 4P aj analýzu interných predajných dát. A realizovali sme vlastný prieskum- išli sme doslova na trh. Navštívili sme viacero predajní- konkurenčných aj patriacich 101tke. Rozprávali sme sa so zákazníkmi v momente nákupného rozhodovania a hľadali sme spotrebiteľské insighty.

Vďaka tomu sme boli schopní pomenovať biznis talent 101 Drogerie. Je ním silné zázemie v ťažkej drogérii. Na základe tohto zistenia sme boli schopní stanoviť poslanie značky na trhu. 101 Drogerie pokračuje v tom, čo znamená drogéria. Využíva svoju dlhoročnú expertízu v znalosti drogérie, aby drogéria zostala zaujímavou a prirodzenou súčasťou nášho domáceho života. Tak značka podporuje naše lokálne slovenské zázemie a zároveň osobné zázemie každého z nás.

Značka 101 Drogerie vie, ako na to, keď sa život deje.

Tento pozicioning značky sme ďalej pretavili do marketingového mixu. Pomohol nám pri novom prerozdelení portfólia. Pohľad cez značky a produkty sme vymenili za navigáciu cez jednotlivé príležitosti. Po novom tak 101 Drogerie nehovorí o pracom prášku, ale o tom, ako na to, keď sa život na ihrisku deje. Nehovorí o špirálach a tieňoch, ale o tom, ako na to, keď je čas vyraziť von s kamarátkami.

101 Drogerie príležitosti

Premýšľanie cez príležitosti sme uplatnili aj v navigácii na miestach predaja, v online prostredí, ale aj v komunikácii cenových benefitov.

101 Drogerie náhľad

A tak, celý marketingový mix pomáha budovať vnímanie značky ako "drogérie pre život".

101 Drogerie claim

Po stratégii, sme následne potrebovali myšlienku drogérie pre život pretaviť zo slovnej identity aj do tej vizuálnej.

Odpoveďou je Vizuálny Systém s Kľúčovým Vizuálom™

Pretože v Levosphere veríme, že vizuálna identita nie je len logo a farebnosť, vždy pristupujeme k tvorbe vizuálnej identity, ako ku komplexnému vizuálnemu systému napojenému na stratégiu, ktorý obsahuje okrem loga a farebnosti aj patterny, typografiu, zalomenie kľúčových vizuálov, odporúčanie na prácu s obrazovým materiálom, sociálnymi sieťami, branding predajne a rôzne iné touchpointy značky. Vizuálnu identitu 101 Drogerie sme vypracovali v spolupráci s Brandevous Studio.

101 Drogerie vizuálna identita

A tak, sa môžete už v tomto roku so 101 Drogerie, teraz pod novým názvom 101 Drogéria, stretávať v novom šate. Je vašou drogériou pre život, vďaka ktorej viete, ako na to, keď sa život deje.

Čo o nás povedali?

„Očakávali sme iný pohľad na marketingové smerovanie našej spoločnosti. Po ročnej skúsenosti s Levosphere musím skonštatovať, že spolupráca predčila naše očakávania.“

Matej Krajčík, konateľ 101 Drogéria

Potrebujete aj vy nájsť odpovede na vaše biznis otázky? Príklad 101 Drogérie a mnohých ďalších je ukážkou toho, že stratégia ponúka odpovede na rôzne biznis otázky. Ozvite sa nám a vypracujeme vám Biznis Marketingovú Stratégiu™ ktorá vám zodpovie tie vaše.