Publikované: 30. 10. 2023

Môžete analýzu pri stratégii preskočiť?

Niektoré veci sa nedajú preskočiť. Rovnako to je aj pri analýze, ktorá je vstupnou bránou ku stratégii pre značku. Bez správnych dát nie je možné stratégiu dobre pripraviť.

papier s nakresleným grafom

Niektoré veci sa nedajú preskočiť. Rovnako to je aj pri analýze, ktorá je vstupnou bránou ku stratégii pre značku. Z našich interných zdrojov sme zistili, že analýze venujeme až 28% z celkového času prípravy Biznis Marketingovej Stratégie™. Môže sa to zdať ako veľa času, no bez správnych dát nie je možné stratégiu dobre pripraviť. 

Čo všetko spadá pod analýzu pri tvorbe stratégie?  

Nemusia to byť len čísla, ale sú to všetky fakty, ktoré tvoria východiská pre samotnú stratégiu. V Levosphere pracujeme s dátami z viacerých zdrojov.

hĺbkový rozhovor, počas ktorého prevetráme všetko, čo klient vie a aj čo klient nevie a potreboval by vedieť

⭕ číselné a procesné vstupy od klienta ako sú prieskumy, predajné dáta, Google dáta

⭕ kvantitatívny zákaznícky prieskum s otázkami na mieru pre klienta

kvalitatívny zákaznícky prieskum ako rozhovor so zákazníkmi, alebo potenciálnymi zákazníkmi

⭕ rešerš makroprostredia segmentu klienta a jeho zákazníckej bázy

analýza konkurencie cez všetky 4 marketingové P

testovanie produktov/služieb (napr. mystery shopping, alebo chuťové testy)

To všetko vytvorí celok, ktorý nám dá predstavu o svete klienta, o segmente, v ktorom sa hýbe, čo trápi jeho potenciálnych aj existujúcich zákazníkov a kam by sa v závere klient mohol vo svojom biznise posunúť.

Sú to hodiny sedenia na zadku, čítania a spájania súvislostí do jedného celku, do príbehu, ktorý vedie k cieľu. A tieto cenné hodiny predchádzajú tým pár vetám v Biznis Marketingovej Stratégii™, ktoré majú takú moc zmeniť biznis klienta na niekoľko rokov dopredu.  

Ako sme využili analýzu pri našich klientoch?

Analýza sa stala základom stratégie napríklad aj pri Biznis Marketingovej Stratégii™ pre značku Vely, ktorá predáva šťavnaté gumené vitamíny pre ženy. V analýze sme zistili, že ženy v rôznych obdobiach života majú iné potreby a priority. Teenagerky riešia svoju krásu, dvadsaťročné sa zameriavajú skôr na kariéru, sebavedomie a zrelé ženy dávajú do popredia zdravie, energiu a starnutie. Čo však majú spoločné je to, že sa vždy snažia byť čo najviac spokojné vo vlastnom tele. Táto myšlienka sa pretavila aj do stratégie. Vely tak podporuje ženy v sebazdokonaľovaní po všetkých stránkach, aby ženy verili a žili svoj - lovely life.

Ďalším príkladom je značka, ktorá predávala kreslá pre masérov, kaderníčky či pedikérky, ale mala vo svojom portfóliu aj ďalšie spotrebné a pomocné produkty pre širokú škálu špecializácií. Analýza trhu sa pri tejto spoločnosti stala rozhodujúcim pilierom pre ďalšie smerovanie spoločnosti. Zistili sme, že nie všetky segmenty majú v portfóliu opodstatnenie a ich potenciál trhu je menší ako ich tri najdôležitejšie segmenty. Vďaka tomuto zisteniu sme značke doporučili sústreďovať sa už len na 3 top segmenty a budovať si v nich svoju pozíciu na trhu. Značka tak môže nabrať jasné smerovanie a rovnako aj zákazníci získajú lepšiu možnosť sa so značkou spojiť a stotožniť.

Levosphere

Čo nasleduje po analýze?

Po analýze nasleduje príprava samotnej marketingovej stratégie a z nej vyplývajúcich marketingových 4P. Tie tvoria racionálnu časť z celého celku Biznis Marketingovej Stratégie™, ktorú potom dotvára v emočnej rovine stratégia značky.

Analýzy a samotné dáta tvoria u mnohých ľudí tú menej obľúbenú časť práce. Veríme však, že sa nám podarilo presvedčiť vás o jej dôležitosti. 

Fotka autora Simona DobiášováLinkedIn logo
Simona Dobiášová
Marketingová strategička