Martin Knut - Aký je rozdiel medzi stratégom a kreatívcom?

Martin Knut popisuje vývoj marketingu od 90. rokoch až po súčasnosť, vysvetľuje rozdiely medzi stratégom a kreativcom a rozpráva nám, ako pristupujú k osvete v Lige za duševné zdravie.

„Stratég je dnes kľúčová postava, je strážcom biznisu“

Vypočujte si podcast na vašej obľúbenej platforme:

Odznak podcastovej platformy AppleOdznak podcastovej platformy SpotifyOdznak podcastovej platformy Google

V podcaste nájdete

Martin Knut je spoluzakladateľom a dlhé roky bol aj riaditeľom v Lige za duševné zdravie, kde je aktuálne predsedom správnej rady. Okrem toho je komunikačný stratég. Ako komunikačný konzultant v agentúre Knut&Knut pomáhal množstvu klientov ako sú YEME, Klinika duševného zdravia Calma, či Schill Dental Clinic. Martin začal s marketingom ešte v 90. rokoch, preto má bohaté skúsenosti z celého prierezu vývoja marketingu. V podcaste sa s nami delí o svoj pohľad na marketing z pohľadu komunikácie. V druhá časti rozhovoru sa venujeme Lige za duševné zdravie.

V podcaste sa dozviete:

  • aký bol marketing v 90. rokoch vs. aký je marketing dnes

  • ako sa posunul komunikačný odkaz, obsah komunikácie v čase

  • ako sa mení reklama a s ňou aj populácia

  • aký je rozdiel medzi stratégom a kreatívom, čo robia a aké vlastnosti by mali mať

  • prečo je spojenie stratéga a kreatívca také dôležité

  • či existuje nejaký štandard, ako rozpoznať, komu máme zveriť komunikáciou svojej značky

  • čomu sa venujú v Lige za duševné zdravie

  • ako pristúpili k osvete o duševnom zdraví a ktoré kľúčové momenty im k osvete pomohli

Martin verí tomu, že dobrá komunikácia značky je stelesnením hlbokého vzťahu medzi stratégom a lídrom značky. Je nevyhnutné, aby stratég pochopil, čo chce líder so svojou značkou dosiahnuť. Nie len v tom, o koľko viac chce predať, ale aj v tom, ako to chce urobiť, akú kultúru chce tomu celému dať, či ako chce pôsobiť. Nedá sa to dosiahnuť bez stratéga, pretože on je dnes kľúčovou postavou. Veľmi dôležitý je vzťah aj medzi stratégom a kreatívcom. Ak medzi nimi nastane iskra, vtedy nastáva magické fluidum, ktoré je pre značku nesmierne dôležité. Prečo je práve tento vzťah kľúčový, nám Martin prezrádza v rozhovore.

Zaujímavé je počúvať to, ako Martin opisuje rozdiely v marketingu v 90. rokoch a v súčasnosti. Jedno z týchto období bolo, či je viac o kreativite. Uhádnete ktoré?

Martin prezrádza, že za vznikom Ligy za duševné zdravie sa spojilo na jednej strane poznanie problému a na druhej strane schopnosť, ako to tlmočiť verejnosti. Vždy sa snažili ísť ťažšou cestou, ktorá má zmysel. Spolupracujú s kvalitnými odborníkmi, ktorí dávajú kvalitné informácie a snažia sa ich preklápať do zrozumiteľných posolstiev tak, aby to spoločnosť naozaj chytila. Hovorí, že to robia systémovou zmenou, no na to je nevyhnutný stabilný tím. Prečo nemáme robiť príliš veľa prudkých pohybov, nám zo svojich skúseností Martin prezrádza v rozhovore.

Čo nám Martin odporúča v súvislosti s marketingom:

„Dobrý marketér je človek, ktorý by mal mať veľmi široký rozhľad v kultúre. Nie však v tej, čo sa deje v divadle, ale v tej, ktorá hovorí o kvalite jazyka, o kvalite správania, o tom, aká je doba a o jemných chémiách tohto sveta. Práve tam sa skrývajú vlny, na ktorých sa dá ťahať dobré posolstvo, ku ktorému sa vedia pripojiť ľudia, na ktorých komunikujete. Marketér by nemal byť politický buldozér, ale mal by byť veľmi jemný vizionár. Práve preto je tu veľmi dôležitý kultúrny rozmer.

Marketéri primárne nie len predávajú, ale primárne dávajú značke, produktu atmosféru, s ktorou ju posielajú von do sveta. Keď si kupujeme vodu, nekupujeme si bublinky vo vode, ale kupujeme si celú auru okolo toho. A to vedia robiť len ľudia, ktorí majú pre to cit.“

Anka a Naďa pri nahrávaní podcastu

Riadite úspešnú značku, máte vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa chcete podeliť, alebo jednoducho chcete dať o sebe vedieť?

Ozvite sa nám na [email protected] a radi vám priblížime možnosti hosťovania, alebo reklamy v našom podcaste.

Chceme naše podcasty vylepšovať a prinášať vám taký obsah, ktorý vás bude baviť aj vzdelávať

preto by sme sa radi dozvedeli na nich váš názor. Každá spätná väzba - pozitívna, či konštruktívna, nás poteší. :)

ČO MÔŽEME ZLEPŠIŤ