Kategórie
 
 
 
 
 

Marketingový audit

Pripravíme vám celkovú marketingovú analýzu, ktorá bude zameraná na posúdenie aktuálneho stavu vášho podnikania a jej súčasťou bude sada dôležitých odporúčaní. Audit je vhodný najmä pre klientov, ktorí pociťujú stratu efektivity, nedarí sa im dosahovať stanovené ciele, upadli do rutiny alebo nevyužívajú svoj podnikateľský potenciál.

Jeho súčasťou je aj vypracovanie konkurenčnej analýzy, t.j. objektívny, férový a ucelený pohľad na trh a jeho hráčov s cieľom navrhnúť klientovi konkrétne opatrenia. V našom výstupe dostanete prehľad o vašej konkurencii. Spoznáte, kto a ako na trhu komunikuje, aké má portfólio, čo má jedinečné, ako je na tom so sociálnymi sieťami, ako sa mu darí (finančné ukazovateľe) a mnohé ďalšie faktory. Na základe tohto prehľadu definujeme vašu konkurenčnú výhodu. Záverom je tzv. pozičná mapa konkurencie, na ktorej  definujeme, ako vyzerá vaše konkurenčné prostredie, aké sú jeho hlavné parametre pohybu a kde je priestor sa v rámci trhu pozicionovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia