Kategórie
 
 
 
 
 

Čo je branding?

Branding je proces tvorenia, šírenia a budovania značky. Je to spôsob, ako a čo značka komunikuje. Rozumieme pod ním hodnotu, vlastnosť a imidž značky v mysli vašich potenciálnych zákazníkov, s ktorými si prostredníctvom nej budujete vzťah a prehlbujete vernosť. Obrazne povedané, ak vám vyhorí fabrika, v ktorej vyrábate produkty, jediné, čo vám ostane a môže vás zachrániť, je práve sila vašej značky.

Navrhujete logá a vymýšlate názov značky?

Áno, aj to je súčasťou brandingu, ale je to jeho úplne posledná časť. Iba taká čerešnička na torte. Návrh názvu a loga musí vychádzať zo základov značky, akými sú jej vlastnosti, hodnoty, benefity, DNA, osobnosť značky a brand story. Ani odhryznuté jablko by dnes nebolo jednou z najdrahších značiek sveta, keby nemala isté hodnoty, vlastnosti a nevytvárala by si vzťah so svojimi zákazníkmi. Dnes je o to silnejšia, že ľuďom ponúka silný príbeh a emóciu. Názov a logo treba niečim dôležitým napĺňať, až potom sa vaša značka stane naozajstnou a silnou.  

Ako robíte branding?

Najprv urobíme krátky brand audit, ak ide už o existujúcu značku. Následne si určíme cieľovú skupinu a definujeme jej insight. Navrhneme príbeh značky - brand story, z ktorého výchádza brand architektúra značky. To znamená, že sa zameriame na vlastnosti, benefity a osobnosť značky, ale dôležitá je tiež jej esencia a DNA. Určíme jej positioning statement - čo chceme, aby si zákazník myslel o našej značke. Až potom navrhneme názov, claim, motto a vizuálnu identitu značky. 

Ako budem používať architektúru značky?

Brand story a brand architektúra značky tvoria základ komunikácie smerom k zákazníkovi. Určujú základné pravidlá a vyjadrenia, ako a čo by mala vaša značka komunikovať. Dôležité je, aby komunikovala všade rovnako a aby bola konzistentná. Ako inak by sme všetci vedeli, že najbezpečnejšie auto je Volvo, keby nám raz rozprávala o bezpečnosti, potom o komforte a inokedy zasa o kvalitných súčiastkách?

Ako dlho trvá vytvorenie brandingu?

Zvyčajne 4 týždne po odsúhlasení marketingovej stratégie.

Dá sa branding objednať aj bez analýzy a stratégie?

Dá, ale potom je potrebné, aby sa v procese brandingu urobila krátka analýza trhu a konkurencie. Nemôžeme predsta navrhnúť niečo pre značku bez toho, aby sme vedeli, čo komunikujú konkurenti.

Venujete sa aj expanzii?

Je to otázka dostupných informácií. Ak poznáme cieľový trh, jeho spotrebiteľov a vieme si zanalyzovať konkurenciu, dokážeme vám pripraviť marketingovú stratégiu aj branding pre zahraničné trhy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia