Vely portfólio a vekové kategórie

Vely

Vely je novovzniknutá firma, ktorej cieľom bolo priniesť širokú ponuku výživových doplnkov v gumenej forme a ďalšie výživové doplnky pre ženy. V čase, kedy nás firma oslovila, hľadala dodávateľa a plánovala spôsob, akým uvedie produkty na trh. Zároveň riešila priestory a aj vzhľad produktu.

Môže byť insight zásadným východiskom pre konkurenčnú výhodu značky?

Majiteľka si bola vedomá toho, čo všetko ju čaká v súvislosti s rozbehnutím vlastného biznisu. Poučená z prvého spoločného biznisu s manželom, zameraného na online obchod s nábytkom, hneď v začiatkoch nás požiadala o pomoc s marketingovou stratégiou.

Portfólio značky Vely

„Podnikám preto, lebo rada prekonávam výzvy v živote, rada si stanovím cieľ a jeho dosahovanie je pre mňa hnací motor. Na to však potrebujem vybudovať pevné základy pre firmu, aby mohla rásť a darilo sa jej aj napriek silnejúcej konkurencii.“

Miroslava Sabolová, CEO

Odpoveďou je Biznis Marketingová Stratégia™

Značke Vely sme vybudovali kompletné základy v podobe Biznis Marketingovej StratégieTM. Začali sme hĺbkovým rozhovorom, vďaka ktorému sme dokázali maximálne precítiť potreby a zamýšľané smerovanie majiteľky. Zásadným momentom bola analytická časť, vďaka ktorej sme pochopili, že ženy majú v rôznych životných obdobiach iné potreby a aj požiadavky. Druhým momentom bola pozičná mapa, ktorá bola vyústením analýzy konkurencie a pre značku Vely nám ukázala priestor na trhu. Kým väčšina trhu komunikovala produktovo, značke Vely sa vytvoril priestor budovať si emočný vzťah s cieľovou skupinou.

Vely obal produktu zblízka

„Zistenie o rôznych potrebách v každom životnom období ženy sa stalo nosným pilierom, na ktorom stojí marketingová stratégia značky Vely.“

Simona, junior stratég

Zistenia z analytickej časti o insightu cieľovej skupiny sme prepojili so šíriacim sa megatrendom sebazdokonaľovania. Spojenie vyústilo do konkurenčnej výhody, ktorá stojí na tom, že Vely podporuje ženy v sebazdokonaľovaní po všetkých stránkach, aby verili a žili svoj lovelylife.

Významnou časťou stratégie bolo detailné vyskladanie portfólia, ktoré plynulo vychádzalo zo stratégie. Pohľad na rôzne potreby žien sa premietol aj do rozčlenenia a pomenovania portfólia.

Čo o nás povedali

„Pre nás vo Vely bola spolupráca viac ako príjemná a výsledok, ktorý nám bol predstavený, je perfektný. Absolútne sa s ním stotožňujeme. Pripravené podklady boli zrozumiteľne vysvetlené a bolo veľmi jednoduché vyznať sa v nich. Z každého bodu bolo cítiť, že si dievčatá nechali záležať a odviedli kus kvalitnej práce. Dievčatá majú v tomto smere obrovské skúsenosti, ktoré sa preniesli i do našej marketingovej stratégie. Značka Vely môže teraz napredovať a zlepšovať sa oveľa efektívnejšie a rýchlejšie. Príjemná atmosféra vládla i počas samotnej prezentácie – dievčatá nám odovzdali nielen informácie, ale navodili i mimoriadne príjemnú atmosféru.“

Miroslava Sabolová, CEO