Publikované: 22. 11. 2023

Prečo moja spoločnosť potrebuje biznis-marketingový audit?

Viete, na čo vo vašej firme vynakladáte finančné prostriedky? Čo vo vašej stratégii funguje a čo naopak nefunguje a vyžaduje si zlepšenie? Máte správne zadefinované všetky náležitosti značky?

stratégovia pracujúci na počítači s grafmi k biznis-marketingovému auditu

Viete, na čo vo vašej firme vynakladáte finančné prostriedky? Čo vo vašej stratégii funguje a čo naopak nefunguje a vyžaduje si zlepšenie? Máte správne zadefinované všetky náležitosti značky?

Spoločnosti každej veľkosti by za svoje pôsobenie mali prejsť nejedným Biznis- marketingovým auditom a identifikovať súčasný stav marketingových aktivít a na ne vynakladaných prostriedkov a nastaviť ich tok do budúcnosti.

Čo je však hlavným cieľom Biznis-marketingového auditu? Cieľom je zistiť, či váš súčasný plán funguje pre vašu spoločnosť. Ak nefunguje, budete vedieť, kde hľadať možnosti zlepšenia. Ak funguje, budete vedieť, čo musí zostať nemenné! Biznis-marketingový audit je hĺbkový analytický proces, ktorý je dobré, keď vykonávajú externé subjekty. My ako externý subjekt sa dokážeme pozrieť na vašu spoločnosť z vonku, tak ako ju vnímajú aj vaši zákazníci. Dokážeme váš biznis zhodnotiť z nezainteresovaného pohľadu a z pohľadu objektívnych dát. Jedine tak získate iný uhol pohľadu, ktorý vám pomôže vidieť za hranice vášho biznisu.

Kedy je vhodný čas na biznis-marketingový audit?

1. Ste (takmer) pripravení "launchovať" nový produkt na trh.

Áno vieme, je to pravdepodobne už tak dosť hektické obdobie, no verte nám, je to ten najlepší spôsob, kedy si preveriť pripravenosť produktu pre danú cieľovú skupinu, skontrolovať si, či máte launch produktu dobre nastavený, či sú správne nastavené vaše biznisové očakávania, či je správne nastavená marketingová podpora pre dosiahnutie stanovených očakávaní a cieľov. Je to ideálny čas, kedy odstrániť slabé miesta vo vašej marketingovej stratégii v tomto neustále sa meniacom svete. Pretože to, čo fungovalo pred tým, nemusí fungovať teraz. Marketingový audit vám s týmto všetkým pomôže.

2. Neviete definovať svoju pozíciu na trhu

Biznis-marketingový audit je ideálnou príležitosťou na odhalenie, kde sa vaša konkurencia nepohybuje a vy môžete ovládnuť tento segment. Pretože väčšina spoločností k tomu pristupuje spôsobom "Keď to funguje jemu, bude to fungovať aj mne." Vďaka auditu odhalíte priestor, ktorý ešte nie je obsadený vašou konkurenciou a môžete ho využiť vo svoj prospech. Buďte v segmente vždy na vrchole a robte to inak, ako vaša konkurencia.

3. Nemáte plán ako riadiť svoj marketing a robíte len kroky pre krátkodobý efekt

Kroky vykonávané len pre krátkodobý efekt nie sú dlhodobo udržateľné. Pokiaľ neviete, kam smerujete v dlhodobom horizonte, je potrebné, aby ste siahli po marketingovom audite. Takýmto spôsobom sa môžete pripraviť o veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré neprinesú želaný efekt. Pamätajte, že bez plánu a vedomého riadenia marketingu sú to len úkony a peniaze vynaložené bez cieľa.

4. Máte predaje len na základe zliav

Často rozdávate zľavy? Toto spôsobuje, že vaši zákazníci nenakupujú mimo zliav, ale čakajú, kým im ponúknete nejakú cenovú výhodu. Ak nechcete predávať svoje produkty len na základe zliav, ale chcete, aby zákazníci po produktoch siahali aj bez výhod, potrebujete zvýšiť hodnotu produktu v očiach zákazníkov, rozšíriť obzory a prísť na to, prečo to nefunguje, a ako by to mohlo fungovať dlhodobo. Získate reálny pohľad na situáciu a budete vedieť, aké kroky je potrebné vykonať k náprave.

5. Čakajú vás rozhodnutia, ktoré zásadne ovplyvnia biznis

Ako chcete rozhodovať o budúcnosti, keď nepoznáte do detailu, čo sa odohráva v súčasnosti? Je dôležité poznať súčasné prostredie, v ktorom sa nachádzate, nastavenie marketingového mixu, marketingovej stratégie, produktivity a nastavenie značky. Až tak budete schopný urobiť zdravé rozhodnutia do budúcnosti pre vašu spoločnosť.

Aké sú benefity biznis-marketingového auditu pre vašu spoločnosť a jej ďalšiu existenciu?

  • Uvidíte, čo pre vašu spoločnosť fungovalo a čo nie.
  • Odhalíte problémy, ktoré ste odteraz nevideli.
  • Viete sa pozrieť na dáta a urobiť lepšie rozhodnutia do budúcnosti, ktoré sú podložené týmito dátami.
  • Vytvoríte si pôdu pre zásadné zmeny v spoločnosti.
  • Odhalíte slabé a silné stránky vašej spoločnosti. Silné podporíte, slabé odstránite vďaka tomu, že budete vedieť, na čom musíte zapracovať v budúcnosti.
  • Nastavíte si jasné biznis-marketingové ciele a rozviniete svoju marketingovú stratégiu správnym smerom.
Fotka autora Monika SopóciováLinkedIn logo
Monika Sopóciová
Junior stratég