Publikované: 29. 5. 2023

Nie sme na to sami, s kým spolupracuje marketingový stratég?

Marketingový stratég by mal byť kľúčovou postavou v každej spoločnosti, ktorá sa usiluje o úspech. S akými ďalšími marketingovými pozíciami by mal stratég spolupracovať, aby firma dosiahla svoje podnikateľské ciele?

pohľad zvrchu na ľudí na meetingu sediacich za stolom v kancelárii

Marketingový stratég by mal byť kľúčovou postavou v každej spoločnosti, ktorá sa usiluje o úspech vo svojom odvetví. Nedávno sme vydali článok, kde vysvetľujeme, čo vlastne marketingoví stratégovia robia. V skratke je našou úlohou vytvárať a implementovať dlhodobé plány a marketingové stratégie, ktoré pomáhajú podnikom dosiahnuť podnikateľské ciele. Marketing je však veľmi komplexný, preto má každá marketingová pozícia svoje vlastné špecifické znalosti a odbornosť. Preto pri nastavovaní marketingovej stratégie často spolupracujeme s rôznymi inými marketingovými pozíciami, kedy využívame ich špecializáciu na správnu implementáciu marketingovej stratégie.

Špecialista na prieskum trhu

Spolupráca so špecialistom na prieskum trhu je pre marketingového stratéga neoceniteľná. Zaoberá sa získavaním, analýzou a vyhodnocovaním dát, ktoré poskytujú cenné informácie o spotrebiteľoch, trhu a konkurencii. Jeho znalosti a výsledky prieskumov pomáhajú marketingovému stratégovi lepšie porozumieť cieľovému publiku a trhovým trendom.

Kreatívny tím

Kreatívny tím pozostáva z grafických dizajnérov, copywriterov, content creatorov a iných tvorivých jednotlivcov. Spolupráca s nimi je pre marketingového stratéga dôležitá pri vytváraní a vizualizácii marketingových stratégií, kampaní, reklám a obsahu. Marketingový stratég poskytuje smer a ciele, kým kreatívny tím na ich základe tvorí kreatívnu myšlienku a zhmotňuje ju do komunikačnej kampane. Spolupráca s kreatívnym tímom navyše prináša do marketingových stratégií nové a kreatívne nápady, vďaka ich schopnosti vizualizovať a vyjadriť marketingové posolstvo prostredníctvom atraktívneho obsahu.

Digitálny marketingový špecialista

V dnešnej digitálnej dobe je spolupráca s digitálnymi marketingovými špecialistami nevyhnutná. Títo odborníci majú hlbšie znalosti o online kanáloch, ako sú sociálne siete, PPC reklamy, SEO a email marketing. Spolupráca s nimi umožňuje vytvárať komplexné digitálne stratégie, sledovať a merať úspech online kampaní a optimalizovať ich výkon pre maximálny dosah.

Customer Relationship Manager

CRM manažér sa zaoberá správou vzťahov so zákazníkmi a databázou zákazníkov. Spolupráca so CRM manažérom je pre marketingového stratéga dôležitá pri zabezpečení správneho zberu a spracovania údajov o zákazníkoch. CRM manažér poskytuje dôležité informácie o zákazníkoch, ich preferenciách a správaní, čo umožňuje marketingovému stratégovi prispôsobiť stratégie a kampane tak, aby zákazníci mali personalizovaný zážitok.

PR manažér

Spolupráca s PR manažérom je kľúčová pri budovaní a udržiavaní značky. PR manažér sa zaoberá externou komunikáciou spoločnosti s médiami a s verejnosťou. Jeho úlohou je zabezpečiť budovanie pozitívneho imidžu spoločnosti. Marketingový stratég a PR manažér spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní PR aktivít a kampaní, čím sa zvyšuje viditeľnosť a dôveryhodnosť značky.

Brand manažér

Brand manažér je zodpovedný za riadenie a budovanie značky spoločnosti. Jeho hlavným cieľom je posilniť a udržať pozitívne vnímanie značky u spotrebiteľov a na trhu. S marketingovým stratégom majú úzku spoluprácu pri budovaní značky, keďže brand manažér implementuje marketingovú stratégiu do praxe na strane danej spoločnosti.

Marketingový analytik

Marketingový analytik sa zaoberá zhromažďovaním, spracovávaním a analýzou dát o marketingových aktivitách. Ich úlohou je meranie úspešnosti kampaní, sledovanie výkonu a identifikovanie oblastí na zlepšenie. Spolupráca s marketingovým analytikom umožňuje marketingovému stratégovi získať dôležité informácie o efektivite stratégií a kampaní a prispôsobiť ich na základe výsledkov.

 

Spolupráca marketingového stratéga s inými odborníkmi v rámci marketingu, ale aj inými špecializáciami ako napríklad produktový manažér, HR manažér a finančný manažér, je nevyhnutná pre úspech marketingových aktivít. Vzájomná spolupráca nám umožňuje lepšie porozumieť trhu, cieľovému publiku a využívať jednotlivé jedinečné schopnosti a odbornosť na dosiahnutie podnikateľských cieľov. 

Fotka autora Anna SabolováLinkedIn logo
Anna Sabolová
Senior strategist & founder