Publikované: 7. 10. 2023

Čo je marketingová stratégia a prečo by ju mala mať vaša firma? (Komplexný sprievodca podnikateľa)

Marketingová stratégia pre firmy - sprievodca

Máte občas pocit, že len skúšate nové veci, nové marketingové trendy, ale výsledok sa nedostavuje? Pristihli ste sa niekedy pritom, že váhate, či je dané rozhodnutie správne pre vaše podnikanie? Že sa neviete rozhodnúť, aký by mal byť váš ďalší krok v biznise a kam vlastne s celým vaším úsilím smerujete? 

Možno ste práve ten podnikateľ, ktorý na podnikanie ide štýlom pokus-omyl. Idete na veci intuitívne a málokedy máte istotu, že to bude skutočne fungovať.

A možno ste si doposiaľ zabudli položiť tú najzákladnejšiu otázku: Prečo vôbec podnikám?

A takmer s určitosťou je tu jedna vec, ktorá vášmu podnikaniu chýba. Marketingová stratégia.

Čo sa dozviete v tomto blogu o marketingovej stratégii?

 • marketingová stratégia
 • typy stratégii
 • analýza
 • poslanie, vízia, cieľ a konkurenčná výhoda
 • 4P – produkt, cena, distribúcia, komunikácia
 • zamestnanci
 • cieľová skupina
 • značka a názov značky
 • taktika
 • ČO JE TO MARKETINGOVÁ STRATÉGIA? 

  Marketingová stratégia zahŕňa poslanie vašej firmy, ako aj to, akú pozíciu na trhu ste si strategicky zvolili, aké máte 4P (produkt, cena, komunikácia, distribúcia) až po to, aká je vízia firmy a akú má vaša značka osobnosť.

  Je to dokument, ktorý odpovedá na otázky:

  • prečo ste ako firma na trhu 

  • kto ste

  • kde sa nachádzate

  • kam kráčate

  • pre koho to robíte

  • čo robíte

  • ako to robíte. 

  Pre ešte lepšie pochopenie nám pomôže, keď sa pozrieme na pôvod slova stratégia. Pochádza z gréckeho slova stategos, čo znamená generál. Generáli ako správni stratégovia konali presne tak, ako by mali konať dnešní podnikatelia. 

  Ako prvé si generáli zanalyzovali situáciu, v ktorej viedli vojnu, čiže zmapovali si prostredie, spoznali nepriateľa a zmapovali si svoje silné a slabé stránky. Potom si stanovili cieľ, čo chcú dosiahnuť a z neho si definovali dôvod, prečo v tejto bitke vlastne sú.

  Presne tieto 3 veci by ste si vo vašom biznise ako správni generáli mali spraviť aj vy: 

  1. Zmapovať si trh, zanalyzovať konkurenciu
  2. Definovať poslanie. Prečo firma existuje? Aký je zmysel a dôvod jej existencie na trhu?
  3. Definovať si ciele. Aký je náš cieľ? Kam sa chceme dostať?

  Je dôležité si uvedomiť, že medzi zmyslom existencie firmy a cieľom, kam sa chce firma dostať, je cesta. Tou cestou je stratégia, ktorá nám povie, AKO ten cieľ dosiahneme.

  Ilustračný obrázok

  V marketingu túto cestu dláždime dlaždicami, ktoré voláme marketingové 4P a značka. Táto cesta k cieľu firmy je teda vydláždená informáciami a nastavením produktu, ceny, distribúcie, komunikácie a značky.

  Pre spomínaného generála to znamenalo, že si zodpovedal otázky, čo má robiť v rámci vojny - aké má použiť zbrane, akú má zvoliť taktiku, akú má zvoliť následnosť krokov, aby dosiahol svoj cieľ.  Predstavte si generála, ktorý by nemal stratégiu a šiel by do vojny hlava-nehlava. Asi ťažko by bez veľkých strát porazil nepriateľa. :)

  Ak vám to však stále nie je jasné, jednoducho by sme mohli povedať, že stratégia pravidlo o prijímaní rozhodnutí. Takto ju definoval otec manažmentu Igor Ansoft.

  Marketingová stratégia je dokument, ku ktorému sa viete vrátiť vždy, keď sa neviete rozhodnúť. Keď máte viacero dobrých možností a neviete sa rozhodnúť, ku ktorej sa prikloniť. Alebo naopak, ste v kríze a neviete sa pohnúť ďalej. Vtedy je potrebné sa vrátiť k stratégii, pretože je dlhodobá. Plánuje sa na 3 až 5 rokov a zaručene v nej nájdete body, od ktorých sa viete odpichnúť a následne sa správne rozhodnúť.

  Na lepšie pochopenie toho, čo stratégia je, nám môže pomôcť, ak si povieme, čo stratégia určite nie je.

  Stratégia nie je:

  • jednorázová záležitosť

  • kampaň

  • kreatívna komunikačná myšlienka

  • logo a dizajn webu

  • komunikácia cez influencerov

  • realizácia cenových akcií

  • príspevky na sociálnych sieťach

  • PPC reklama

   

  Hoci je stratégia veľmi dôležitá, tvorí len jednu tretinu celej marketingovej činnosti. Tou prvou tretinou, ktorá predchádza tvorbe stratégie, je už spomínaná analýza. A poslednou tretinou je taktika.

  Ilustračný obrázok

  Takže ak ste marketér alebo podnikateľ a venujete svoj čas marketingu, tak jednu tretinu by ste mali analyzovať a spoznávať, ďalšiu tretinu času venovať plánovaniu a tú poslednú samotnej realizácii, teda taktike. 

  Častou chybou je, že veľa podnikateľov spraví len poslednú tretinu. Všetok svoj čas venujú taktike, úplne vypustia analýzu a stratégiu. Potom sa stane, že nedosahujú želané ciele a výsledky, a to práve preto, že zanedbali prvé dve časti procesu, ktoré sú však kľúčové pre úspech. Samozrejme, môže sa stať, že výsledky dosiahnu, ale je to skôr šťastie, alebo náhoda. A pravdepodobne nechcete nechať úspech vášho biznisu na náhodu, či? :)

  Dôvodom tohto nepomeru v investovaní času do jednotlivých marketingových činností je, že momentálne môžeme všade okolo seba počuť slovíčko stratégia hlavne v spojení so sociálnymi sieťami či rôznymi digitálnymi aktivitami. 

  Môže sa preto stať, že si práve teraz hovoríte: “Veď predsa mám stratégiu sociálnych sietí, takže vlastne mám nejakú stratégiu. Prečo ale nemám výsledky?“ 

  Výsledky sa nedostavujú preto, lebo ak začínate napríklad od stratégie sociálnych sietí, tak v takom prípade začínate od konca. 

  Ako to myslíme? Poďme si to rozobrať.

  Stratégie totiž majú svoju postupnosť.

  Ilustračný obrázok

  PODNIKOVÁ STRATÉGIA

  Úplne na samom začiatku, je podniková stratégia, ktorú potrebuje každý biznis. V nej si zodpovedáme, ako chceme fungovať ako podnik. Aké budeme mať oddelenia? Aká bude naša organizačná štruktúra? Aké sú ciele a smerovania jednotlivých oddelení? 

  MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

  Z podnikovej stratégie sa potom definuje marketingová stratégia, aj keď v praxi sa často podniková stratégia rovná tej marketingovej. Sú také podniky, dokonca aj veľké korporáty, kde má marketing také postavenie, že pripravuje celkovú podnikovú stratégiu ako marketingovú stratégiu. Je to preto, lebo marketing je interdisciplína a akoby spája všetky ostatné oddelenia, je ich vedúcim oddelením v strategickom myslení. 

  STRATÉGIA ZNAČKY

  Z nej sa následne odvíja stratégia značky, ktorá je viac kreatívna. Hovorí o tom, kto je cieľová skupina, aký je príbeh značky a ako si značka má vybudovať vzťah so spotrebiteľom. Jej hlavným cieľom je definovať ideálne jedno slovíčko, alebo vyjadrenie, ktoré sa s vašou značkou spája. Takže ak si poviete názov vašej značky, tak akému slovíčku sa rovná? Na slovenskom trhu môže byť príkladom značka Dedoles. Jej slovíčkom je VESELOSŤ. Alebo na zahraničnom trhu značka Volvo. S ňou sa spája BEZPEČNOSŤ.

  Aké slovíčko si v mysli zákazníka privlastňujete vy? Ak si na túto otázku neviete odpovedať, tak vám chýba stratégia značky.

  A práve stratégia značky je kľúčová, aby ste vedeli vytvoriť spomínanú stratégiu pre sociálne siete alebo digitálnu stratégiu.

  KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA

  Stratégia značky je spojená s komunikačnou stratégiou, ktorá hovorí o tom, ako budeme danú značku na trhu komunikovať. Čiže, čo bude náš komunikačný odkaz, akou kreatívnou myšlienkou ho dostaneme k nášmu zákazníkovi a kde toho zákazníka nájdeme, teda aký komunikačný mix zvolíme. Komunikačná stratégia by sa nemala robiť jednorázovo, na jednu kampaň. Je vhodné ju pripraviť na dlhšie obdobie, minimálne obdobie jedného roka a zahrnúť do nej všetky takzvané touchpointy (miesta dotyku cieľovej skupiny s komunikáciou/reklamou), kde sa so značkou má zákazník stretnúť. 

  Komunikačnú stratégia potom môžeme rozdeliť na trade marketingovú stratégiu a digitálnu stratégiu.

  TRADE MARKETINGOVÁ STRATÉGIA

  Trade marketingová stratégia popisuje, ako budete komunikovať v odbytových kanáloch. Jej cieľom je zvýšiť dopyt po vašom produkte v dodávateľskom reťazci, kde patrí okrem veľkoobchodu, maloobchodu aj HoReCa. Ide jednoducho o to, aby ste váš produkt dostali na pulty do obchodov. Docieliť to môžete napríklad tým, že využijete priamu podporu predaja prostredníctvom cenových aktivácií, strategické partnerstvá, či účasť na výstavách alebo ďalšie aktivity.

  DIGITÁLNA STRATÉGIA

  Digitálna stratégia je súčasťou komunikačnej stratégie. Definujú sa v nej všetky komunikačné kanály v rámci digitálu, ktoré by mala značka využívať. Patrí tu napríklad reklama vo vyhľadávaní, displejová reklama, newslettre, videá a podobne. 

  Značka nemusí byť nutne všade. Ak si v marketingovej stratégii definujete cieľovú skupinu, potom budete vedieť, kde má vaša značka v digitále komunikovať. Odrážať sa môžete potom od stanoveného rozpočtu, ktorý chcete na digitál minúť. Podľa neho sa volia komunikačné aktivity a formáty na platformách.

  STRATÉGIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

  A až v tomto bode prichádza na rad stratégia sociálnych sietí, v rámci ktorej je potrebné zohľadňovať všetky vyššie spomenuté stratégie a v ktorej sa ďalej rozoberá každá sociálna sieť zvlášť. 

  Ak si poviete, že chcete oslovovať súčasných študentov, TikTok môže byť skvelou voľbou. Ak sa však chcete sústrediť skôr na staršiu generáciu, táto sociálna sieť nebude vhodnou voľbou. Vďaka tomu, že si vymedzíte cieľovú skupinu, budete čas aj peniaze investovať efektívnejšie. A nie, aj keď je niečo trendy, neznamená, že tam musíte byť.

  Ilustračný obrázok

  A v tomto momente by vám už malo byť jasné, že ak ste začínali odtiaľto, tak ste na to skutočne išli od konca :)

  Začnite preto od začiatku! A to vytvorením marketingovej stratégie.

  Že neviete, ako na to? Nebojte, pripravili sme pre vás checklist bodov, ktoré by ste v rámci nej mali určite pokryť. Ak si úprimne a do hĺbky rozoberiete každý bod, vznikne vám marketingová stratégia vášho podniku. Poďme na to. :)

  ANALÝZA

  Jednu tretinu celej marketingovej činnosti tvorí analýza. Či ju máte radi, alebo nie, nevyhnete sa jej. Pred tým, ako sa pustíte do samotnej stratégie, by ste mali spoznať vašu konkurenciu a prostredie, v ktorom pôsobíte. Tento krok nemôžete preskočiť ani vtedy, keď už na trhu podnikáte niekoľko rokov. Neplatí to teda len pre nováčikov na trhu. Všetko sa rýchlo vyvíja, rovnako aj vaša konkurencia, preto musíte mať oči na stopkách.

  Množstvo podnikateľov robí chybu v tom, že sa pri konkurencii pozerajú viac na pozadie firmy ako na to, čo vidia zákazníci. Pozrite sa preto na konkurentov cez optiku zákazníka - ako vníma ich značku, produkt, cenu, distribúciu aj komunikáciu. V tomto kroku sa musíte odosobniť.

  V rámci makroprostredia sa pozrite na vývoj vášho segmentu, čo riešia zákazníci pri vašich produktoch alebo napríklad aj na trendy. Často vďaka tomu získate nový rozhľad, ktorý vám môže priniesť nový impulz.

  STRATÉGIA

  • Poslanie

  Poslanie hovorí o tom, prečo firma existuje a aký je jej význam. Definuje sa na dlhšie časové obdobie, aspoň 3 roky, pretože potreba zákazníkov, ktorú poslanie reflektuje, nepodlieha častejším zmenám ako je 1 rok až 3. Poslanie jednoducho popisuje účel firmy a to, aký je jej celkový zámer. 

  V tomto bode by ste si mali odpovedať na otázky: Aký je účel našej firmy? Prečo naša firma existuje? Odpoveďou by však nemalo byť, že kvôli zisku. Musíte hľadať niečo hlbšie.

  Príkladom krásneho poslania je značka Nike, ktorá chce prinášať inšpiráciu a inováciu každému športovcovi na svete, kde každý, kto má telo, je aj športovec.

  • Vízia

  Vízia hovorí o tom, čo chce firma dosiahnuť za 5 až 10 rokov. Ide o akýsi ideálny stav, ktorý by firma chcela raz mať. Vízia by mala byť ambiciózna a inšpiratívna natoľko, aby dokázala pohltiť svojich zamestnancov, ale aj zákazníkov. 

  Tu by ste si mali odpovedať na otázky: Ako chceme, aby naša firma vyzerala o 5-10 rokov? Čo sa má za tento čas stať so spoločnosťou? 

  Ako príklad si uvedomieme víziu značky Tesla: “vytvoriť najpútavejšiu automobilovú spoločnosť 21. storočia, tým že bude poháňať svetový prechod na elektrické vozidlá”.

  Ak chcete ešte lepšie pochopiť, čo je vízia firmy a ako ju uchopiť, pozrite si náš video podcast, v ktorom sme túto tému rozobrali naozaj dopodrobna.

  • Cieľ

  Pojem ciele netreba zvlášť predstavovať. Stretávame sa s nimi aj v bežnom živote. Na čo sa však občas zabúda je to, že ciele by mali byť SMART. Toto slovo vychádza z anglických skratiek Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time bound. To znamená, že cieľ by mal byť špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo obmedzený. 

  Ak si to preložíme do praxe, nestačí, ak si poviete, že chcete predať produkty. Musíte si povedať, aký presný počet a ktorých konkrétnych produktov z vášho portfólia chcete predať a v priebehu akého časového obdobia. A navyše to musí byť aj dosiahnuteľné. 

  Až v momente, keď vaše ciele spĺňajú tieto podmienky, tak budete múdrejší nielen vy, ale aj vaše ciele budú skutočne MÚDRE. 

  • Konkurenčná výhoda

  Kvalitné. Rýchle doručenie. Prozákaznícky prístup. Profesionálne... Koľkokrát ste už počuli tieto vyjadrenia pri značkách? Nebudeme preháňať, ak povieme, že naozaj veľakrát. V dnešnom vysokokonkurenčnom prostredí už neexistujú firmy, ktoré by neboli kvalitné, profesionálne a nemali by prozákaznícky prístup a ak existujú, čoskoro zistia, že to nestačí. Práve tieto slova sa stali buzzwordami, s ktorými sa stretávame každý deň. 

  V čom vynikajú firmy, ktoré toto hlásajú? 

  V ničom...

  Zákazníci už tieto veci od nich prirodzene očakávajú, a preto to nie je niečo špeciálne, čím by sa vyčlenili spomedzi kopy ďalších firiem, ktoré by ich ľahko nahradili. Je potrebné dať zákazníkom niečo viac. Je potrebné sa odlíšiť.

  Spoločnosť musí hľadať vlastnú zvláštnosť, niečo, čo ju odlíši spomedzi kopy ďalších spoločností. 

  Tu by si mala firma odpovedať na to, prečo práve k nej by mali prísť jej potenciálni zákazníci? Čo im dá navyše od jej konkurencie?

  Konkurenčná výhoda sa dá určiť na úrovni produktu, keď povieme, že takýto produkt nikto iný na trhu nemá, ale musíme to vedieť aj dokázať. Ale dovolíme si tvrdiť, že u väčšiny značiek a vo väčšine segmentov minimálne na Slovensku, už konkurenčná výhoda na úrovni produktu neexistuje, respektíve veľmi ťažko by sme ju našli.

  Preto sa konkurenčná výhoda definuje skôr na úrovni značky, kde sa určuje niečo jedinečné, čo máte naozaj len vy a je príznačné pre vašu firmu.

  Konkurenčná výhoda môže napríklad stať na vašej unikátnej technológii, metodológii alebo prístupe k tomu, ako produkt vyrábate, alebo ako ponúkate svoju službu. 

  Ako príklad si zoberme značku Samsung, ktorá je svetovým líderom v oblasti technológií, batérií a dizajnu čipov. Ich inovácie ťahajú trh. Majú prvú ohýbateľnú OLED obrazovku, prvý ultratenký obojstranný LCD a podobne. Na trh prichádzajú vždy s perfektným dizajnom, ktorý dotvára ich špičkovú technológiu. Vďaka tomu sa Samsung stal najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou spotrebnej elektroniky na svete.

  Levosphere

  • 4P – produkt, cena, distribúcia, komunikácia

  4P, alebo inak povedané marketingový mix, v sebe zahŕňa pojmy ako produkt, cena, distribúcia a komunikácia. Ak chceme, aby firma bola úspešná, mala by prepájať tieto všetky 4P a mali by na seba nadväzovať. Marketéri by sa na ne nemali pozerať jednotlivo, ale ako na celok, ktorý prináša zákazníkovi hodnotu. Každé P by malo mať rovnakú dôležitosť a mala by sa im venovať rovnaká pozornosť.

  Produkt označuje nielen samotný výrobok alebo službu, ale tiež odpovedá na jeho charakteristické prvky, ako je kvalita, dizajn, záruka, technológia, či balenie. 

  Pri produkte je však dôležité si odpovedať aj na to, akú potrebu rieši daný produkt, alebo služba zákazníkom, a teda odpovedá na otázku, čo si zákazník skutočne kupuje. 

  To, že zákazníkovi nepredávame produkt, ale plníme mu potreby a túžby, pochopil aj Charles Revson, zakladateľ spoločnosti Revlon. Povedal, že “v továrni vyrábame kozmetiku, v obchode predávame nádej." 

  A tiež nezabúdajte na to, že každý produkt má svoj životný cyklus, ktorý je potrebné zohľadňovať. Nebuďte Nokia. Naštudujte si, akými štádiami si môže produkt prejsť a na čo myslieť v tomto blogu.

  Cena zahŕňa peňažné vyjadrenie hodnoty produktov, či služieb. Zohľadňuje minimálnu cenu, ktorá je daná nákladmi spoločnosti, ale aj hornou hranicou, ktorú určujú zákazníci, ale aj konkurencia. Riešia sa v nej však aj platobné cesty, platobné podmienky, vernostný program a najmä systém zliav.

  Distribúcia hovorí o tom, kde a ako sa budú produkty, alebo služby predávať. 

  Chyba, ktorá v tomto bode môže nastať je, ak si myslíte, že: “Veď distribúcia pôjde sama. Mám predsa super produkt a skvelú komunikáciu.“ Často sa zabudne na taký „detail“, že náš produkt nie je, kde kúpiť, lebo nefunguje eshop alebo nás nemožno nájsť v žiadnej predajni. 

  Je preto v rámci distribúcie potrebné vyriešiť distribučné cesty, predajné kanály, maloobchod, veľkoobchod, e-commerce, či multichannel, alebo omnichannel.

  V rámci tejto časti je dôležité si definovať aj selling story, teda predajný príbeh. Čo by ste povedali vášmu biznis partnerovi, ktorému chcete predať svoj produkt? Predajný príbeh vychádza zo stratégie značky. V nej je definované to, čo vás odlišuje od zvyšku trhu. Práve na tom stojí tento príbeh. Treba v ňom však zohľadniť aj motivácie nákupcu, aby ste mali nepriestrelné argumenty.

  Marketingová komunikácia je posledným bodom marketingového mixu 4P. Pri nej rozlišujeme ATL, teda masovú komunikáciu, ktorá využíva masové médiá, akými sú televízia, rádio či billboardy a na druhej strane je BTL komunikácia, teda cielená komunikácia v mieste predaja, ako sú polepy v supermarketoch či letáčiky. A samozrejme po novom sa k nim pridala aj online komunikácia. 

  Pri komunikácii by ste si mali zodpovedať, aké komunikačné kanály budete využívať? Aké komunikačné posolstvo vyplývajúce zo stratégie, chcete komunikovať? Okrem toho je potrebné v komunikácii zohľadniť akcie, súťaže, spolupráce, odporúčania, či priamu komunikáciu. 

  Častou chybou je to, že spoločnosti si svoju stratégiu prirovnávajú ku svojej komunikácii. Tá je však len jedným zo 4P a mala by byť prepojená aj s produktom, jeho cenou aj distribúciou.  

  • Zamestnanci

  Posledným 5P, o ktorom sa začalo rozprávať v poslednom čase, je people, teda zamestnanci. V rámci tohto P sa rieši to, aká organizačná štruktúra je vo firme, či je v nej dostatok zamestnancov, ktorí pokrývajú všetky strategické pozície. Rozoberá sa tam aj firemná kultúra, obeh informácií, či riadenie procesov. Vo výsledku ide o to, že aj zamestnanci firmy sú vašimi „zákazníkmi“, o ktorých sa musíte starať. Sú vašou komoditou, ktorá vám pomáha vytvárať hodnotu. Práve preto by ste im mali venovať dostatočnú pozornosť.

  Ilustračný obrázok

  Ako sme spomínali, z marketingovej stratégie sa odvíja stratégia značky, v rámci ktorej by ste mali pokryť tieto body:

  • Cieľová skupina

  Často sa stretávame s tým, že firmy chcú cieliť na každého. Veď každý jeden z nás môže využiť ich produkt, či službu. 

  Áno môže, ale je to efektívne? 

  Samozrejme, pokiaľ nepredávate chlieb, múku, či cukor, alebo nemáte neobmedzený rozpočet, je to v poriadku. Ak však chcete robiť efektívny a najmä korektný marketing, mali by ste si vybrať, na koho chcete cieliť. 

  Pred samotným výberom cieľovej skupiny predchádza segmentácia trhu. To znamená, že sa rozčlení trh podľa geografických, demografických, socio- ekonomických, psychologických kritérií, alebo podľa nákupného správania. Ak si vyberieme konkrétnu skupinu zo segmentácie, dostaneme cieľovú skupinu.Výber cieľovej skupiny však neznamená, že si váš produkt nikto iný nekúpi. Definovanie cieľovej skupiny vám slúži na to, aby ste vedeli, na koho sa chcete sústrediť a komu chcete prispôsobiť komunikáciu. 

  Cieľovú skupinu si najlepšie definujete tak, že si stanovíte socio-demografické parametre, ako je pohlavie, vek, vzdelanie a rovnako aj to, aký majú prístup k životu, nastavenie mysle a tiež vzťah ku kategórii, v ktorej pôsobíte.

  O segmentácii a rozdieloch medzi masovým a target marketingom si môžete prečítať aj v článku od nás na Ecommerce Bridge.

  • Značka

  David Ogilvy povedal, že značka je to, čo zostane firme, keď jej zhorí továreň. Jednoducho povedané, značka označuje meno, výraz, znak, symbol, dizajn, alebo ich kombináciu, ktoré identifikujú produkty, či služby jednej firmy tak, aby ich odlíšili od iných konkurenčných firiem. 

  V rámci tohto bodu by ste si mali zadefinovať brand story, tonalitu značky, aké slová a vyjadrenia budete používať, aby ste naprieč všetkými komunikačnými kanálmi pôsobili konzistentne. 

  • Názov značky

  Častou chybou je, že názov značky vzniká ako prvý. Mal by však nasledovať až po tom, keď vieme, aká je stratégia značky, aby sme do názvu vedeli vložiť všetko, čo chceme a čo súvisí so značkou. Prečo je výber názvu značky však taký dôležitý? 

  Častokrát totiž ide o prvý a najväčší signál o značke, ktorý vytvára u zákazníkov konkrétne asociácie. Ide o slovo, alebo spojenie, ktoré si majú ľudia spájať so značkou, cez ktoré musíme vyjadriť podstatu značky. 

  Názov značky teda doslova povie o nej všetko, alebo budete doňho musieť vložiť všetko, čo má názov stelesňovať. Viac o tvorbe názvu sa dočítate v blogu Naming – dajte svojej značke nezabudnuteľné meno, alebo v blogu Ako vytvoriť názov značky v 5 krokoch.

  TAKTIKA

  Treťou marketingovou činnosťou je taktika. Taktika v sebe zahŕňa všetky jednotlivé kroky, ktoré je potrebné spraviť na to, aby sa stratégia dostala do života.  Bez nej by stratégia ostala len myšlienkou na papieri. Niekedy je náročné nájsť na vysoko saturovanom trhu odlišnosť, no ešte náročnejšie je ju dostať do života. 

  Zákazníci totiž na vás nečakajú. Nechcú ďalšiu nezmyselnú značku, ktorá bude zahlcovať ich život. Ich pozornosť si musíte zaslúžiť. To docielite správnou implementáciou správnej stratégie.

  BIZNIS JE AKO STAVBA DOMU

  Zvykneme hovoriť, že biznis je ako stavba domu. Základom, na ktorých môžete stavať je marketingová stratégia. Marketingové 4P predstavuje štyri steny domu, pričom všetky steny musia byť rovnako hrubé a rovnako vysoké. Je potrebné sa im rovnakou mierou venovať. A na vrchu nášho domčeku je strecha. To je značka, emócie, ktoré to celé zastrešujú. Až vo vnútri domu sa nachádza taktika. Kampane, výkonnostný marketing a príspevky na sociálnych sieťach sú už len interiérom, ktorý vie dobre existovať jedine vtedy, keď celý dom stabilne stojí :) 

  Ilustračný obrázok

  A to je všetko. Stačí “len” postaviť ten váš dom. Stačí sa „len“ zamyslieť a dopodrobna si rozpísať všetky vyššie spomenuté body. Je to naozaj veľa úsilia a možno si práve preto teraz kladiete otázku:

  JE MARKETINGOVÁ STRATÉGIA AJ PRE MŇA? BUDE TO FUNGOVAŤ AJ NA MOJU FIRMU?

  Áno, bude. :)  

  Nezáleží na tom, či ste e-shop, B2B alebo B2C firma. Či ste malá, stredná alebo veľká firma. Každá firma potrebuje dokument, ku ktorému sa môže kedykoľvek vrátiť, kde nájde zadefinovanú víziu, ku ktorej smeruje a dôvod, prečo vlastne existuje. Mať nastavenú Biznis Marketingovú StratégiuTM potrebuje každý, pretože len tak sa dá dlhodobo udržateľne a zdravo dosahovať svoje ciele a zároveň si budovať hodnotu na trhu.

  Neveríte?

  AIcrowd je B2B spoločnosť, ktorá ponúka priemyselnú automatizáciu strojov pre rôzne veľké podniky. Majitelia firmy majú výborné technologické knowhow, ale potrebovali pomôcť, ako posunúť túto informáciu klientom a odovzdať svoj odkaz aj vrámci firmy.

  V skratke, chceli upratať svoje vízie do komplexnej marketingovej stratégie.

  V Levosphere sme im pripravili kompletnú Biznis Marketingovú stratégiuTM, v rámci ktorej sme zadefinovali poslanie, víziu, konkurenčnú výhodu, ciele, všetkých 5P a aj samotnú značku. Samozrejme, za nenahraditeľnej a nutnej súčinnosti spoločnosti.

  A čo to firme prinieslo?

  „Okrem marketingovej stratégie šitej na mieru pociťujeme vo vnútri spoločnosti aj nový vietor, nový pohľad, nový smer cesty. Levosphere sa poradilo vydolovať z nás to najlepšie a zhmotniť to do našej novej identity.“ 

  A marketingová stratégia vie byť veľkým prínosom aj v začiatkoch podnikania. Príkladom toho firma Vely, ktorá ponúka gumené vitamíny pre ženy. V čase, kedy nás firma oslovila, hľadala dodávateľa, plánovala spôsob, akým uvedie produkty na trh, riešila priestory aj vzhľad produktu. Majiteľka potrebovala správne nastaviť marketingovú stratégiu a vybudovať pevné základy pre firmu.

  Po dôkladných analýzach sme sa pustili do stratégie, v ktorej sme zadefinovali konkurenčnú výhodu, brand purpose, cieľovú skupinu aj značku Vely. V analýze 4P sme sa detailne zamerali na vyskladanie portfólia, ktoré vzniklo prepojením stratégie a pochopenia potrieb žien.

  A výsledok? Je naozaj šťavnatý, tak ako Vely vitamíny :)

  “Máme pevné základy a profesionálne vypracovaný projekt, na ktorom môžeme ďalej stavať. Značka Vely môže teraz napredovať a zlepšovať sa oveľa efektívnejšie a rýchlejšie.” 

   

  Marketingová stratégia je investícia firmy do jej udržateľného rozvoja. Zároveň je to pomyselná investícia aj do vášho podnikateľského sebavedomia. Vďaka nej budete totiž vedieť robiť vedomé rozhodnutia smerujúce k vami vytýčeným cieľom, smerujúce k úspechu. 

  Ak však aj po prečítaní tohto vyčerpávajúceho článku máte pochybnosti o tom, či si marketingovú stratégiu dokážete pripraviť sami, nezúfajte! V Levosphere sme pomohli už mnohým firmám s prípravou Biznis marketingovej stratégie. Radi pomôžeme aj vám. Čakáme na váš telefonát, alebo email. Stačí sa len rozhodnúť. Myslite však na to, že úspech želá pripraveným :)

  Fotka autora Lucia MalinováLinkedIn logo
  Lucia Malinová
  Junior marketing stratég