Publikované: 15. 5. 2024

Ako môže správne zakotvená stratégia značky ovplyvniť efektivitu a celkový dojem z vašej vizuálnej identity?

Vizuálna identita značky je dôležitou nadstavbou pre stratégiu značky. Ak správne vychádza z jej základných princípov, zvyšuje jej súdržnosť a umožňuje účinnejšie osloviť cieľovú skupinu.

Ilustračný obrázok

Vizuálna identita pomáha vytvoriť podmanivú a konzistentnú vizuálnu reprezentáciu značky, ktorú spotrebitelia ľahko rozpoznajú. Predstavuje to, čo ovplyvňuje vnímanie a zanecháva trvalý dojem. Práve od vizuálnej identity závisí, aké emócie a asociácie vzbudí daná značka a je kľúčovým rozlišovacím prvkom, ktorý vytvára unikátne miesto na trhu.

Len definované logo, fonty a farby už v dnešnej dobe na vizuálne budovanie značky nestačia. 

Vizuálna identita je naopak vedomé kreovanie obrazu značky, ktoré zahŕňa jej komunikačný štýl, hodnoty a jedinečný vizuálny jazyk.

Obsahuje konzistentné postupy, ktoré umožňujú získať očakávaný imidž značky v očiach príjemcov a tak sa odlíšiť od konkurencie. 

 

Vizuálna identita značky by mala priamo vychádzať zo stratégie značky, pretože práve ona poskytuje nevyhnutný rámec pre vizuálne stvárnenie značky. Keď je stratégia dobre implementovaná, každý vizuálny aspekt podporuje hlavnú myšlienku značky a dokáže transformovať abstraktné myšlienky do konkrétnych obrazov, ktoré oslovujú cieľovú skupinu. Bez jasnej stratégie by vizuálna identita mohla pôsobiť chaoticky, bez hlbšieho významu a menej presvedčivo, čo by mohlo brániť v raste a rozvoji značky. 

Naopak, ak sú všetky vizuálne prvky zladené a podporujú sa navzájom, značka pôsobí dôveryhodne a jednotne, čo zlepšuje jej rozpoznateľnosť a pomáha budovať dôveru medzi zákazníkmi. Takéto premyslené spojenie strategického plánovania s vizuálnym prejavom je nevyhnutné pre dosiahnutie pozitívneho vnímania značky na trhu.

 

Príkladom značky, ktorá ikonicky prepája vizuálnu identitu so stratégiou, je ako inak, značka Apple. Úspešne vnáša svoje kľúčové hodnoty ako inovácie, minimalizmus a používateľskú prívetivosť do každého aspektu svojho dizajnu a komunikácie firmy. Pomáha tak vytvoriť konzistentný a prívetivý obraz, ktorý spotrebitelia ľahko rozpoznajú a s ktorým sa môžu identifikovať.

Viete, ktorá značka naopak podcenila silu vizuálnej identity a dôležitosť poznania svojich zákazníkov a ich očakávaní?

Značka Tropicana v roku 2009 uskutočnila rebranding svojich známych obalov pomarančových štiav. Tropicana sa pokúsila modernizovať svoju značku, ale ich snaha o zmenu vizuálnej identity - vrátane nového loga, typografie, sloganu, obrazu a uzáveru spôsobila, že zákazníci ostali zmätení a nedokázali produkt identifikovať. Tento prípad podčiarkuje, že vizuálna identita nie je len o subjektívnom názore a rozhodnutí majiteľa či kreatívnej agentúry, že chce rozvíjať a modernizovať značku. Značka Tropicana síce mala snahu premeniť sa na modernú ale nezadefinovala si, či to tak chcú aj jej zákazníci. Práve oni však hľadali značku čerstvej pomarančovej šťavy, ktorú poznali a milovali aj vďaka typickému symbolu slamky zapichnutej v čerstvom pomaranči. Odstránenie týchto symbolov vzalo značke ikonický vzhľad a jej osobnosť. Rebranding značky bol tak radikálny a nezohľadňoval nielen doterajšiu stratégiu značky ale ani očakávania zákazníkov, že sa po mesiaci museli vrátiť k pôvodným obalom, logu aj symbolom. 

Vizuálna identita je strategický nástroj, ktorý musí vychádzať zo značky a byť v súlade s očakávaniami a vnímaním zo strany zákazníkov.

 Je nevyhnutné, aby boli už v začiatkoch tvorby vizuálnej identity zodpovedané strategické otázky, týkajúce sa architektúry značky, či sa značka plánuje ďalej rozrastať alebo expandovať. Pri tvorbe vizuálnej identity je tiež potrebné myslieť na dlhodobé ciele značky a jej rozvoj v budúcnosti, aby bola prispôsobiteľná jej dlhodobým potrebám. Ak by sa nezobrali do úvahy tieto aspekty, vizuálna identita by sa mohla stať pre značku zväzujúca a obmedzujúca.

 

Správny dizajnér by mal byť schopný vytvoriť takú vizuálnu identitu, ktorá je v súlade s hodnotami značky. Mal by sa špeciálne zameriavať na to, aby chápal, aká je stratégia značky, prečo značka existuje, aká je jej osobnosť a posolstvo, ktoré chce odovzdať. Nemôže vychádzať zo subjektívneho pohľadu jeho alebo majiteľa značky, ako sa to stalo pri značke Tropicana. Jeho úlohou je pretaviť strategické slovné základy značky do vizuálneho jazyka, ktorý je intuitívne pochopiteľný a esteticky príťažlivý. Tento proces, kde sa slovo mení na obraz, je zásadný, aby mohla vizuálna identita efektívne odkomunikovať pointu bez nutnosti slovného vysvetlenia. 

Vizuálna identita značky je dôležitou nadstavbou pre stratégiu značky. Ak správne vychádza z jej základných princípov, zvyšuje jej súdržnosť a umožňuje účinnejšie osloviť cieľovú skupinu. Dobrá identita by mala byť najmä dynamická, adaptabilná, použiteľná v rôznych formátoch a zároveň jasne uchopiteľná. 

Fotka autora Sandra SlobodováLinkedIn logo
Sandra Slobodová
junior stratég