KOTLER V PRAXI 4. DIEL - Zákazník v centre pozornosti

Téma, ktorú v tomto podcaste rozoberáme je Marketingový manažment. Tento pojem znie síce veľmi teoreticky a abstraktne, v princípe sa ním však riadia všetky podniky, ktoré majú v centre svojej akejkoľvek činnosti zákazníka. A podľa nás je to základná „mantra“ marketingu. V podcaste vysvetľujeme, aký je jeho proces a z čoho sa skladá.

„Zákazník je v centre nášho záujmu.“

Vypočujte si podcast na vašej obľúbenej platforme:

Odznak podcastovej platformy AppleOdznak podcastovej platformy SpotifyOdznak podcastovej platformy Google

V podcaste nájdete

Téma, ktorú v tomto podcaste rozoberáme je Marketingový manažment. Tento pojem znie síce veľmi teoreticky a abstraktne, v princípe sa ním však riadia všetky podniky, ktoré majú v centre svojej akejkoľvek činnosti zákazníka. A podľa nás je to základná „mantra“ marketingu. V podcaste vysvetľujeme, aký je jeho proces a z čoho sa skladá. Ako hovorí profesor Kotler „Základom marketingového myslenia je to, že zákazník, a teda cieľová skupina je vždy v centre záujmu, a teda aj v centre schémy procesu marketingového manažmentu. Všetko ostatné, čo sa tam deje, sa deje okolo neho.“ Rozoberáme aj, aké ďalšie zložky sa nachádzajú v tejto schéme , aké je medzi nimi prepojenie a ako to celé môže fungovať dokopy.

Súčasťou tejto témy je logicky cieľová skupina. Každá firma potrebuje vykonať na samotnom začiatku definovania cieľovej skupiny analýzu spotrebiteľovkonkurenčnú analýzu. Povieme vám, na čo všetko treba pri týchto analýzach myslieť.

S cieľovou skupinou úzko súvisí aj segmentácia. Je to proces, ktorý nás dovedie ku výberu cieľovej skupiny. Rozoberáme Kotlerov výrok: 

„Je veľmi dôležité poznať svoje segmenty a spotrebiteľov v nich a priniesť im na trh to, čo bude fungovať a uspokojovať ich potreby a želania.“

Vysvetlíme vám, ako taká segmentácia prebieha a objasníme, ako si vybrať cieľovú skupinu. Pozičná mapa konkurencie pomáha firmám určiť to, aká je ich pozícia na trhu. V podcaste si povieme o tom, čo všetko musí firma dokonale poznať, aby si bola schopná vymedziť vlastnú pozíciu na trhu.

V podcaste sa ďalej dozviete:

  • ako určiť potenciál vstupu na daný trh

  • z akých krokov sa skladá segmentácia

  • kritériá, podľa ktorých môžeme rozdeliť spotrebiteľov

  • z čoho sa skladá trh

  • čo je to pozícia na trhu

  • na čo nám slúži marketingová persóna

  • 4 marketingové funkcie, ktoré podnik musí využiť na to, aby uviedol do praxe marketingový mix

  • čo sa skúma v marketingovej analýze

  • na čo slúži marketingová kontrola

A nakoniec, nezabúdajte na to, že „celé marketingové snaženie je proces - má začiatok, ale nikdy nekončí a je potrebné ho riadiť“.

Anka a Naďa pri nahrávaní podcastu

Riadite úspešnú značku, máte vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa chcete podeliť, alebo jednoducho chcete dať o sebe vedieť?

Ozvite sa nám na [email protected] a radi vám priblížime možnosti hosťovania, alebo reklamy v našom podcaste.

Chceme naše podcasty vylepšovať a prinášať vám taký obsah, ktorý vás bude baviť aj vzdelávať

preto by sme sa radi dozvedeli na nich váš názor. Každá spätná väzba - pozitívna, či konštruktívna, nás poteší. :)

ČO MÔŽEME ZLEPŠIŤ