KOTLER V PRAXI 3. diel - Aké sú možnosti rastu podniku

V tejto epizóde vám poradíme, ako pracovať s BCG maticou rastu a podielu a ako nájsť priestor na to, aby podnik rástol.

„Marketing má v strategickom plánovaní kľúčovú úlohu“

Vypočujte si podcast na vašej obľúbenej platforme:

Odznak podcastovej platformy AppleOdznak podcastovej platformy SpotifyOdznak podcastovej platformy Google

V podcaste nájdete

Chcete udržateľne rásť, však? Aké sú vaše možnosti? V tejto epizóde vám poradíme, ako pracovať s maticou rastu a podielu – BCG maticou a ako sa dá nájsť priestor na to, aby podnik rástol. Vysvetlíme si to v prepojení s tzv. Ansoffovou maticou. Tá rozdeľuje naše rozhodovanie na 4 dimenzie, kde porovnávame existujúce a nové trhy s existujúcimi a novými produktami. Detailne si rozoberieme každú jednu dimenziu, objasníme si, ktorá dimenzia je vhodná v akej fáze rastu a ukážeme si praktické príklady firiem, ktoré spadajú do danej dimenzie.

Akú úlohu má v strategickom plánovaní marketing? My zo skúsenosti vieme, že centrálnu a nosnú. O vzťahu oddelenia marketingu s ostatnými oddeleniami spoločnosti hovoríme, že: „Údernosť a kompatibilita všetkých oddelení je v strategickom plánovaní kľúčová.“

„Úsilím podnikania je vytvoriť si zákazníkov. To znamená, že funkciou marketingu je definovať poslanie, výrobky a trhy firmy a usmerňovať ostatné oddelenia firmy k úlohám, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb zákazníka. Firma existuje preto, aby uspokojovala potreby zákazníkov a všetky oddelenia majú tomu napomáhať.“

V podcaste sme spomínali príklady, ktoré detailnejšie nájdete rozbrané v nasledovných epizódach nášho Levosphere podcastu – Marketing v praxi:

Ako pristúpiť k značke zamestnávateľa

Ako vytvoriť značku pre vašich zamestnancov (Lidl)

LEGO - značka, ktorá fascinuje generácie

Expanzia do zahraničia a FB skupina Učíme sa podnikať

Ako dostať značku na zahraničné trhy?

Philip Kotler je vo svete marketingu uznávanou osobnosťou. Jeho schopnosť prepájať teóriu marketingu s praxou sa stalo inšpiratívnou pre celé generácie marketérov. V našom Levosphere podcaste - Kotler v praxi prerozprávavame jeho kultovú knihu – Marketing Management. Teóriu objasňujeme na praktických príkladoch, ktoré obohacujeme našimi skúsenosťami z marketingu, ktoré sme získali počas dlhoročnej praxe.

Vypočujte si aj predchádzajúce diely:

KOTLER V PRAXI 1.DIEL - 5 koncepcií marketingového riadenia

KOTLER V PRAXI 2.DIEL - Marketing a jeho úloha v rozvoji podniku

Anka a Naďa pri nahrávaní podcastu

Riadite úspešnú značku, máte vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa chcete podeliť, alebo jednoducho chcete dať o sebe vedieť?

Ozvite sa nám na [email protected] a radi vám priblížime možnosti hosťovania, alebo reklamy v našom podcaste.

Chceme naše podcasty vylepšovať a prinášať vám taký obsah, ktorý vás bude baviť aj vzdelávať

preto by sme sa radi dozvedeli na nich váš názor. Každá spätná väzba - pozitívna, či konštruktívna, nás poteší. :)

ČO MÔŽEME ZLEPŠIŤ