Kotler v praxi 16. diel – komunikácia vs. komunikačný mix

V podcaste si približujeme posledné P z Kotlerového marketingového mixu, ktorým je komunikácia. Zoznamujeme sa so 4 nástrojmi komunikačného mixu, vysvetľujeme si, aké kroky by mali predchádzať tvorbe marketingovej komunikácie a približujeme si metódy zostavovania komunikačného rozpočtu.

„nestačí, ak máte dobrý produkt za vhodnú cenu, je potrebné aj komunikovať“

Vypočujte si podcast na vašej obľúbenej platforme:

Odznak podcastovej platformy AppleOdznak podcastovej platformy SpotifyOdznak podcastovej platformy Google

V podcaste nájdete

V podcaste si približujeme posledné P z Kotlerového marketingového mixu, ktorým je promotion, teda komunikácia. Zoznamujeme sa so 4 nástrojmi komunikačného mixu, vysvetľujeme si, aké kroky by mali predchádzať tvorbe marketingovej komunikácie a približujeme si metódy zostavovania komunikačného rozpočtu. V podcaste sa venujeme aj k tomu, aké faktory ovplyvňujú tvorbu komunikačného mixu.

Vybrali sme pre vás 5 najdôležitejších myšlienok, ktoré by ste si mali z podcastu zapamätať.

  1. Firmy využívajú na presadenie svojich marketingových a komunikačných cieľov tzv. promotion mix, ktorý je súčasťou celkového marketingového mixu. Patria doňho štyri hlavné nástroje - reklama, podpora predaja, public relations a osobný predaj.

  2. Ak chceme vytvoriť efektívnu komunikáciu, je nevyhnutné si jasne zadefinovať, kto je naším cieľovým publikom, akú reakciu od neho očakávame, akú správu mu chceme komunikovať, kto bude zdrojom tejto správy a cez aké médiá sa k cieľovému publiku správa dostane. Nakoniec je dôležité zabezpečiť, aby sa k nám dostala spätná väzba, aby sme vedeli posúdiť efektívnosť.

  3. Pri tvorbe správy musíme premyslieť, aký má byť jej obsah, akú jej dáme logickú štruktúru a formát. Pri tvorbe si môžeme vybrať z 3 druhov apelov - morálny, emocionálny a racionálny.

  4. Poznáme 4 metódy, ktoré firmy využívajú pri tvorbe rozpočtu na reklamu. Prvou je metóda zostatkového rozpočtu, druhou je metóda percentuálneho podielu z obratu a treťou je metóda konkurenčnej parity. Štvrtou, podľa Kotlera aj najlogickejšou metódou, je metóda cieľov a úloh. Výhodou tejto metódy je, že zohľadňuje vzťah medzi výdavkami a výsledkami promotion, zároveň je to však najťažšia metóda pre praktické použitie.

  5. Pri zostavovaní promotion mixu musí firma zvažovať viaceré faktory. Medzi ne patrí to, o aký druh výrobku ide, či sa firma rozhodne pre stratégiu pretlačovania, alebo priťahovania, ale aj to, v akom štádiu nákupnej pripravenosti sa nachádza. Svoju úlohu v účinnosti nástrojov promotion mixu zohrávajú aj štádiá životného cyklu výrobku.

Touto epizódou sme ukončili sériu Kotler v praxi, v ktorej sme sa vám snažili lepšie priblížiť vybrané kapitoly z kultovej knihy od profesora marketingu, Philipa Kotlera. Pevne dúfame, že ste sa v tejto sérii niečo nové naučili a že vám pomohla pri riadení vašej firmy. Hoci táto séria končí, nezúfajte, stále pokračujeme v nahrávaní našich pravidelných podcastov s inšpiratívnymi hosťami, na ktoré sa môžete tešiť každý štvrtok.

Anka a Naďa pri nahrávaní podcastu

Riadite úspešnú značku, máte vedomosti a skúsenosti, o ktoré sa chcete podeliť, alebo jednoducho chcete dať o sebe vedieť?

Ozvite sa nám na [email protected] a radi vám priblížime možnosti hosťovania, alebo reklamy v našom podcaste.

Chceme naše podcasty vylepšovať a prinášať vám taký obsah, ktorý vás bude baviť aj vzdelávať

preto by sme sa radi dozvedeli na nich váš názor. Každá spätná väzba - pozitívna, či konštruktívna, nás poteší. :)

ČO MÔŽEME ZLEPŠIŤ