Papiere, kalkulačka a Levosphere tím

Biznis-marketingový audit

„Mám pocit, že niečo v mojom podnikaní nie je dobre nastavené. Ako zistím, čo to je?“

Odpoveďou je audit. Je to riadený hĺbkový analytický proces, ktorý vždy realizujú externé subjekty. Prejdeme si v ňom všetky súčasti biznisu, ktoré ovplyvňujú vaše obchodno-marketingové výsledky. Pozrieme sa na váš biznis v kontexte makroprostredia, konkurencie, marketingovej stratégie, rentability a marketingového 4P. Definujeme nefunkčné súčasti a pomenujeme vaše nevyužité príležitosti. Pomôžeme vám nájsť to, čo nevidíte. Po marketingovom audite viete, čo by ste mali v biznise robiť inak.

Dôveru do nás vložilo už množstvo spokojných klientov:

Logo značky Besteron
Logo značky Loreal
Logo značky Poradca Podnikateľa
Logo značky Robel
Logo značky Superzoo

Biznis-marketingový audit pozostáva z auditu:

01

MARKETINGOVÉHO PROSTREDIA

V prostredí spoločnosti pôsobí veľa faktorov, ktoré majú zásadný vplyv na jej fungovanie. Ide o faktory v jej makroprostredí aj o konkurenciu. Tieto faktory prinášajú príležitosti, ale aj hrozby. Je dôležité ich poznať a vedieť interpretovať vývoj celého prostredia.

02

MARKETINGOVEJ STRATÉGIE

Cieľom je posúdenie celej marketingovej stratégie vrátane poslania, vízie aj cieľov a zhodnotenie, či korešpondujú s prostredím, v ktorom sa spoločnosť nachádza

03

MARKETINGOVÉHO MIXU

Marketingový mix tvorí produkt, cena, distribúcia a komunikácia. Spoločnosť môže prosperovať len vtedy, ak sú všetky 4 časti správne nastavené. Súčasťou je aj zhodnotenie aktivít v online priestore.

04

ZNAČKY

Pozrieme sa na to, či máte správne zadefinované všetky náležitosti značky, ako je cieľová skupina, osobnosť značky či positioning.

Začínam podnikať

„Nie som si istý, či idem na to správne.“

Hneď prvou chybou v podnikaní je, keď spoločnosť vznikne len z túžby podnikateľa a nie z potreby trhu. Má zmysel vaše podnikanie? V audite zistíme, či bude trh rovnako ako vy túžiť po vašom produkte a odporučíme vám kroky, ktoré nasmerujú vaše podnikanie správnym smerom.

CHCEM AUDIT
Ikona otáznika

Ako viem, že to má zmysel?

Vieme, že začiatky v podnikaní sú náročné a vyžadujú si veľké úsilie. Vďaka marketingovému auditu budete vedieť investovať svoje úsilie, peniaze aj čas správne. Navyše, aj štatistiky hovoria, že množstvo spoločností neprežije ani svoj prvý rok podnikania. Nebuďte jednou z nich kvôli nesprávnym rozhodnutiam.

Ikona otáznika

Môžem si zauditovať iba niektoré časti?

Nie je možné zanalyzovať iba niektoré časti. Marketingový audit je komplexný. Komplexnosť značí, že pokrýva všetky oblasti, ktoré ovplyvňujú marketingové činnosti spoločnosti, a nielen niektoré časti. Marketing je prepojený systém, ktorý musí fungovať ako celok.

Ikona otáznika

Ako to bude prebiehať?

Na začiatku celého procesu vyplníte dotazník, aby sme pochopili vašu situáciu. Po ňom nasleduje stretnutie, na ktorom si dotazník rozoberieme a položíme ďalšie potrebné otázky. V prípade potreby je možný aj spotrebiteľský prieskum. Následne prebieha naša samostatná práca. Výsledkom nej je prezentácia, v rámci ktorej vás prevedieme výsledkami celého marketingového auditu spolu s odporúčaniami.

Ikona otáznika

Čo mi to prinesie?

Získate reálny pohľad na situáciu, v ktorej sa nachádza vaša spoločnosť. Zhodnotíme vašu situáciu z pohľadu celého spektra marketingu. Identifikujeme vám príležitosti, ktoré posunú váš biznis správnym smerom. Budete vedieť, aké kroky je potrebné vykonať, aby ste cítili naplnenie potenciálu z vášho biznisu.

Ikona otáznika

Môže sa niečo pokaziť?

Z našej strany nie. Pracujeme odborne, komplexne a precízne. V celom procese je však potrebná vaša súčinnosť a úprimnosť.

Už mám rozbehnuté podnikanie

„Cítim, že niečo nie je v poriadku a mohlo by to ísť aj lepšie.“

Našou úlohou je porozumieť fungovaniu vášho biznisu a zhodnotiť jeho výkonnosť. Výsledkom je identifikovanie príležitostí na zlepšenie a odporúčané kroky, ktoré je potrebné podniknúť pre zlepšenie biznisu.

CHCEM AUDIT
Ikona otáznika

Kedy je vhodný čas na marketingový audit?

Indikátorov potreby môže byť niekoľko. Predovšetkým, ak:
• nemáte plán, ako riadiť svoj marketing
• robíte kroky len pre krátkodobý efekt
• neviete definovať svoju pozíciu na trhu
• máte objednávky len vďaka PPC kampaniam
• sa znižuje dopyt po vašich produktoch
• vás čakajú dôležité rozhodnutia, ktoré zásadne ovplyvnia biznis
• nepoznáte svojich zákazníkov

Ikona otáznika

Prečo si nemôžem audit urobiť sám?

Marketingový audit je odborná činnosť, ktorá si vyžaduje potrebné zručnosti. Audit je, navyše, plne efektívny vtedy, ak je audítor voči spoločnosti nezávislý. Práve to umožňuje pozrieť sa na celý biznis nezainteresovane, komplexne a s otvorenými očami.

Ikona otáznika

Môžem si zauditovať iba niektoré časti?

Nie je možné zanalyzovať iba niektoré časti. Marketingový audit je komplexný. Komplexnosť značí, že pokrýva všetky oblasti, ktoré ovplyvňujú marketingové činnosti spoločnosti, a nielen problémové oblasti. Skutočná príčina problému často môže vznikať inde, ako si myslíte.

Ikona otáznika

Ako to bude prebiehať?

Na začiatku celého procesu vyplníte dotazník, aby sme pochopili vašu situáciu. Po ňom nasleduje stretnutie, na ktorom si dotazník rozoberieme a položíme ďalšie potrebné otázky. Následne prebieha naša samostatná práca. Výsledkom nej je prezentácia, v rámci ktorej vás prevedieme výsledkami celého marketingového auditu spolu s odporúčaniami.

Ikona otáznika

Čo mi to prinesie?

Získate reálny pohľad na situáciu, v ktorej sa nadchádza vaša spoločnosť. Zhodnotíme výkonnosť vašej spoločnosti z pohľadu celého spektra marketingu. Identifikujeme príležitosti, ktoré posunú váš biznis správnym smerom. Budete vedieť, aké kroky je potrebné vykonať, aby ste cítili naplnenie potenciálu z vášho biznisu.

Ikona otáznika

Môže sa niečo pokaziť?

Z našej strany nie. Pracujeme odborne, komplexne a precízne. V celom procese je však potrebná vaša súčinnosť a úprimnosť.

Ikona otáznika

Ako často by som mal robiť marketingový audit?

Pravidelne. Mnohé spoločnosti po ňom siahajú až vtedy, keď majú veľké problémy. Ak by ho však vykonávali pravidelne, dokázali by identifikovať problémy skôr, ako nastanú.

Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako sa presadiť v silnom technologickom segmente?

Odbornosť Levosphere je vysoká, podklady neboli „len“ vypracované, ale skutočne išli do hĺbky a riešili to, čo sme ako firma potrebovali. Bola správne zachytená naša potreba.  Podklady nám neboli len sucho poslané, ale aj vysvetlené, v prípade otázok nám bola hneď daná odpoveď. Vaše služby by sme jednoznačne odporučili a budeme odporúčať ďalej. To, aké dôležité je budovanie značky, sme pochopili vďaka Levosphere. Je to presne to, čo naša spoločnosť potrebuje, aby sa stala viditeľnou, inou a rozlíšiteľnou. Okrem marketingovej stratégie šitej na mieru, pociťujeme vo vnútri spoločnosti aj nový vietor, nový pohľad, nový smer cesty. Levosphere sa podarilo vydolovať z nás to najlepšie a zhmotniť to do našej novej identity. Ľahkosť v komunikácii, počúvanie skutočných potrieb klienta, vypracovanie skutočne hĺbkovej stratégie prináša obrovskú pridanú hodnotu. Veľmi oceňujeme profesionalitu, hĺbku riešení a zákaznícky prístup.

Ing. Peter Macek, PhD. CEO, Ing. Ján Rofár, PhD. CTO
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako upevniť positioning pri silnej konkurencii?

Levosphere sme si vybrali, pretože sme boli presvedčení, že sú to naše zákazníčky. Očakávali sme iný pohľad na marketingové smerovanie našej spoločnosti. Po ročnej skúsenosti s Levosphere musím skonštatovať, že spolupráca predčila naše očakávania. Nedostali sme len pohlaď na vec, ale kompletnú stratégiu na úrovni cien, produktov, kategórii, vizuálnej identity, employer brandingu a najmä pozicioningu 101 na trhu tak, aby bola naša značka výnimočná.

Matej Krajčík, konateľ 101 Drogéria
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako 30-ročnú tradíciu otočiť na značku s atraktívnym imidžom?

Od úvodného konzultingu sme cez veľký prieskum brandu prišli až k stratégii značky a úprave vizuálneho systému našich subbrandov. Spolupráca bola pre celý náš tím inšpirujúca, užitočná a vždy profesionálna. Prinieslo nám to nový vietor do plachiet a tešíme sa na budúce mesiace zaujímavej práce. Levosphere môžem vrelo odporúčať každej firme, ktorá sa chce v marketingu a biznise reálne posunúť vpred

Silvia Milová marketingová riaditeľka
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako vyhrať ako univerzita v mysliach mladých?

Levosphere môžeme dať len tie najlepšie referencie. Tím je vysoko profesionálny a kvalifikovaný s výborným osobným prístupom. Pri práci používajú najnovšie metódy a poznatky spojené s praxou.  Projekt bol vypracovaný profesionálne a veľmi podrobne, bolo použitých veľa zrozumiteľných grafov, ku ktorým sa stále vraciame. Z komunikácie bola zrejmá vysoká odbornosť a pripravenosť, vždy zodpovedať na všetky otázky. Zo strany Levosphere sme cítili veľkú snahu spracovať analýzu s čo najpresnejšími údajmi a navrhnúť riešenia ušité na mieru, ktoré by mali viesť k úspechu. Prezentovanie výsledkov analýzy, ako aj návrhov, bolo na vysokej úrovni. Svojej úlohy sa Levosphere zmocnil bravúrne s vysokým nasadením. Sme veľmi radi, že sme Levosphere oslovili a odporúčame služby Levosphere.

Ing. Katarína Taranová, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako sa presadiť v silnom technologickom segmente?

Odbornosť Levosphere je vysoká, podklady neboli „len“ vypracované, ale skutočne išli do hĺbky a riešili to, čo sme ako firma potrebovali. Bola správne zachytená naša potreba.  Podklady nám neboli len sucho poslané, ale aj vysvetlené, v prípade otázok nám bola hneď daná odpoveď. Vaše služby by sme jednoznačne odporučili a budeme odporúčať ďalej. To, aké dôležité je budovanie značky, sme pochopili vďaka Levosphere. Je to presne to, čo naša spoločnosť potrebuje, aby sa stala viditeľnou, inou a rozlíšiteľnou. Okrem marketingovej stratégie šitej na mieru, pociťujeme vo vnútri spoločnosti aj nový vietor, nový pohľad, nový smer cesty. Levosphere sa podarilo vydolovať z nás to najlepšie a zhmotniť to do našej novej identity. Ľahkosť v komunikácii, počúvanie skutočných potrieb klienta, vypracovanie skutočne hĺbkovej stratégie prináša obrovskú pridanú hodnotu. Veľmi oceňujeme profesionalitu, hĺbku riešení a zákaznícky prístup.

Ing. Peter Macek, PhD. CEO, Ing. Ján Rofár, PhD. CTO
Doprovodný vizuál k referencii
ikona fajky
REFERENCIE | POZRIEŤ VŠETKY

Ako upevniť positioning pri silnej konkurencii?

Levosphere sme si vybrali, pretože sme boli presvedčení, že sú to naše zákazníčky. Očakávali sme iný pohľad na marketingové smerovanie našej spoločnosti. Po ročnej skúsenosti s Levosphere musím skonštatovať, že spolupráca predčila naše očakávania. Nedostali sme len pohlaď na vec, ale kompletnú stratégiu na úrovni cien, produktov, kategórii, vizuálnej identity, employer brandingu a najmä pozicioningu 101 na trhu tak, aby bola naša značka výnimočná.

Matej Krajčík, konateľ 101 Drogéria