Kategórie
 
 
 
 
 

Čo je to marketingová stratégia?

Ide o marketingové riadenie spoločnosti, ktorého cieľom je prepojiť potenciál trhu a potreby zákazníkov s cieľmi a zámermi danej firmy. Je to plán s jednotlivými nástrojmi a krokmi, ktoré vám prinesú reálnych zákazníkov, požadovaný zisk a naplnenie stanovených cieľov.

Čo obsahuje marketingová stratégia?

V marketingovej stratégii popíšeme vaše poslanie a víziu. Stanovíme krátkodobé a dlhodobé merateľné ciele firmy. Definujeme vašu konkurenčnú výhodu, určíme a popíšeme vašu cieľovú skupinu a navrhneme zmeny vo vašom portfóliu. Prehodnotíme a navrhneme zmeny v cenách a ukážeme váš potenciál s novými možnosťami v odbytových kanáloch. Zameriame sa aj na vhodnú komunikáciu a ďalšie kroky podľa dohody alebo výsledkov v marketingovej analýze.

Čo s tým budem robiť?

Budete sa vedieť správne a bez pochybností rozhodnúť. Začnete vedome riadiť svoj biznis a napredovať. Nenecháte sa ovplyvniť často rozporuplnými názormi vášho okolia. Poupratujete si v portfóliu, procesoch, úlohach i v nastaveniach. Taktiež si budete vedieť určiť priority a budete vedieť, čo máte komunikovať. Získate inšpiráciu na veľa rokov dopredu a nájdete nové cesty, ako zlepšiť svoj predaj.

Ako to robíte?

Myslieť si, že vaša firma robí marketing, nestačí. Je dôležité, aby ste sa naučili naozaj analyzovať, vymýšľať, prepájať, plánovať, viesť štatistiky a boli aj tak trocha psychológom. Pri tvorbe marketingovej stratégie alebo pri marketingovom audite využívame holisticky prístup. To znamená, že nielen analyzujeme, ale aj prepájame, navrhujeme, diskutujeme a sme tak trocha aj marketingovými psychologičami. 

Čo je to holistický prístup v marketingu?

Marketing, ktorý ponúkame našim klientom, je postavený na základe holistickej marketingovej koncepcie. Zastáva názor, že pri marketingu záleží na všetkom a že je pri ňom často potrebná široká a integrovaná perspektíva. Berie do úvahy všetky oblasti podnikania. Tvrdí, že celok je viac ako jeho časti. Každá, aj na pohľad marketingovo nepodstatná časť (aktivita podniku), sa pričiňuje o marketingový úspech celku. Preto je dôležité venovať čas príprave stratégie a marketingovo zladiť všetky činnosti v podnikaní. Aj keby išlo o podnik jedného človeka, až tak sa výsledok podnikania znásobí a aktívne buduje hodnota danej značky.

Ako dlho to trvá?

Zväčša 3 týždne po dokončení marketingového auditu. 

Viem si stratégiu objednať aj samostatne bez analýzy? 

Nie, stratégia vychádza z výsledkov analýzy. Pokiaľ ju nemáme, je to varenie z vody bez toho, aby sme poznali fakty. Hoci si myslíte, že poznáte trh, svojho zákazníka a vašu firmu, naša skúsenosť hovorí o opaku. Majiteľ alebo zamestnanec zväčša nie je schopný sa objektívne a s nadhľadom pozrieť na svoju firmu či značku a vidieť súvislosti a potenciál nezainteresovaným a skúseným pohľadom marketéra. Ak to dokážete a viete si s tým poradiť, tak nás nepotrebujete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia